ATM_Logo_Augustus2015

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) nooi hiermee geskikte kandidate uit om aansoek te doen om die volgende pos. Aanstellingsdatum: So gou moontlik.

MONUMENT: NAWEEKTOEGANGSBEHEER/INLIGTINGSBEAMPTE (3 MAANDE)

Vereistes:
•    Kode 8-bestuurslisensie
•    Goeie finansiële vaardighede
•    Goeie kommunikasievaardighede
•    Vlot in Afrikaans en Engels

Verantwoordelikhede:
•    Toegangsbeheer
•    Invordering van toegangsgelde
•    Vervoer van personeel

Sluitingsdatum: 17 Maart 2018
Stuur u aansoek aan: Die Direkteur, ATM, Posbus 498, Paarl 7620 of handig persoonlik in by Taalmuseum
Navrae: Michelle Visagie by tel 021 872 3441.  
Indien u na ʼn maand geen terugvoering ontvang nie, was u aansoek onsuksesvol.