porterville taalmuseum boekie

Die Afrikaanse Taalmuseum in die Paarl en Jan Danckaert Museum op Porterville gaan vanjaar as deel van hul gesamentlike Erfenisdagviering op 24 September die mondelinge oorlewerings van Porterville opteken. Dié dorp vier vanjaar sy 150ste bestaansjaar. Die studie sal fokus op historiese gebeurtenisse, historiese geboue, volksliedjies, volksvertellings, en enige ander inligting wat uniek is aan die dorp.

Kliek hier om ’n pdf-weergawe van So onthou ons Porterville af te laai

Gedurende Junie en Julie sal onderhoude gevoer word met alle belangstellende inwoners van Porterville. Die projekspan hoop om ten minste 10 onderhoude per dag te doen. Alle onderhoude sal getranskribeer en in ‘n boekie opgeneem word wat aan deelnemers, museums en biblioteke versprei sal word. Die beste stories sal op Erfenisdag, 24 September, tydens ‘n storievertelprogram met die publiek gedeel word.

Volgens Catherine Snel, bestuurder van opvoeding en erfenisprojekte by die Afrikaanse Taalmuseum, gee mondelinge oorlewering ons die geleentheid om meer te leer van ons verlede en word ons geskiedenis daardeur meer inklusief omdat dit ook aan minderheidsgroepe die geleentheid bied om hul stem te laat hoor.

“Die gemeenskap kan dus hul geskiedenis as’t ware herontdek. Mondelinge oorlewering is so waardevol omdat dit eerstehands oordra hoe mense belangrike historiese gebeurtenisse beleef het. Dit werp nuwe lig op daardie  gebeurtenisse en verskaf verskillende opinies en uitgangspunte. Dit bied ook die geleentheid aan die gemeenskap om hul eie geskiedenis op te teken  volgens hul eie interpretasie. Deur die bevindings te dokumenteer, word dit ook vir toekomstige navorsing toeganklik gemaak.”
Kontak die Jan Danckaert Museum, geleë op die hoek van Piet Retief- en Markstraat op Porterville, om aan die projek deel te neem: tel. 022 931 3528.