VERWYSINGSNOMMER: ATM 01

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl verlang die dienste
van ʼn Fasiliteitsbeampte vanaf 1 Julie 2022.

Minimum vereistes:
• Naskoolse kwalifikasie in fasiliteits- of eiendomsbestuur
• Tien jaar se ondervinding in die relevante veld
• Ervaring in die nakoming van beroepveiligheids- en gesondheidsmaatreëls en prosedures in die werksplek
• Kennis en ervaring van die toepassing van gesondheids- en veiligheidsvereistes vir openbare geleenthede
• Ervaring in rapportering en skryf van verslae
• Bestuur van personeel en kennis van arbeidswetgewing
• Beskikbaar om elke tweede naweek, tydens openbare programme en as aflos gedurende die week te werk
• Geldige rybewys
• Afrikaans en Engels goed magtig; ʼn bykomende taal is ʼn bonus

Verantwoordelikhede:
• Uitvoer van die ATM se kapitale werke
• Bywoning van Departement van Openbare Werke se vergaderings en voltooiing van enige verslae rakende kapitale werke, in oorleg met die Hoof Finansiële Beampte. Voorbereiding van maandelikse verslae vir bestuursvergaderings en kwartaallikse verslae vir die Departement Sport, Kuns en Kultuur, die Nasionale Tesourie en die ATM Raad
• Verantwoordelik vir die opstel, byhou en implementering/monitering van die ATM se instandhoudingsplan
• Verseker die nakoming van beroepsveiligheid- en gesondheidmaatreëls
• Verantwoordelik vir die opstel, byhou en monitering van ʼn noodplan vir die ATM
• Dien as veiligheidsbeampte tydens openbare en spesiale geleenthede oor naweke en na-ure
• Verantwoordelik vir vervoer van personeel vanaf die museum na monument
• Verantwoordelike vir vervoer van die monument se toegangsgeld en die inbetaling daarvan by die finansiële afdeling
• Lewer bystanddiens na-ure
• Verantwoordelik vir die bestuur (diensrooster, verlof, opleiding, delegering, raadgewing, dissiplinering, evaluering) van ondergeskikte personeel

Stuur aansoek met ʼn volledige CV en minstens 2 kontakbare verwysings voor of op 20 Mei 2022 aan:
Die Direkteur, ATM, Posbus 498, Paarl of admin@taalmuseum.co.za

Navrae: Rodene Williams by 021 872 3441 of admin@taalmuseum.co.za

Indien geen terugvoering ná ʼn maand ontvang is nie, was u aansoek helaas onsuksesvol.