brokkie taalmuseum ned amptelik

9 Junie 1882

Op 9 Junie 1882 is Nederlands as amptelike taal saam met Engels in die Kaapse parlement aanvaar. Hoewel daar na hierdie taal verwys is as Nederlands, het die gesproke taal alreeds so ver van standaard Nederlands afgewyk dat dit in werklikheid Afrikaans was wat die mense gepraat het. Oor die algemeen is formele Nederlands nog steeds vir amptelike geskrifte gebruik. Die mosie is deur “Onze Jan” Hofmeyr, groot voorstander van en vegter vir Afrikaans ingedien. (Die Afrikaanse Patriot, mondstuk van die Genootskap van Regte Afrikaners, is vir die eerste jaar by Hofmeyr se drukkery in Kaapstad gedruk.) Die inwoners van Burgersdorp, wat besonder hard vir hierdie oorwinning geveg het, het uit dankbaarheid en vreugde ‘n monument laat oprig om die gebeurtenis te herdenk. Dit was die eerste taalmonument in Suid-Afrika.

Bronne:
FAK: Afrikanerbakens
Vriende van Afrikaans: Dae uit ons geskiedenis
wikipedia.org/wiki/Erkenning_van_Afrikaans