Slawedag Uitnodiging Taalmuseum 2017

Slawe se bydrae tot die ontwikkeling van Afrikaans onder die loep
Gratis lesing: Taalmuseum eer die ‘bevryde’ taalgebruik van slawe

‘Baie’, ‘blatjang’, ‘pondok’ … ‘baadjie’, ‘piesang’ en ‘amok’. Hoeveel armer sou Afrikaans en Suid-Afrikaanse tale nie sonder hierdie woorde gewees het nie? Daarom dat die Afrikaanse Taalmuseum in die Paarl op 5 Desember 2017 hulde bring aan die rol wat slawe en hul afstammelinge in die ontwikkeling van Afrikaans gespeel het, 183 jaar ná die vrystelling van slawe op 1 Desember 1834.

Taal- en VOC-navorser dr. Helena Liebenberg is die gasspreker en sal fokus op die Kaapse slawe se taalerfenis en hoe hulle gebruik van 17de-eeuse Nederlands gehelp het om Afrikaans as ’n volwaardige taal te vestig. Helena fokus op interessante woorde en taalverskynsels wat sy op haar argivale reise ontdek het.

Dié gratis geleentheid wat om 18:00 begin, vind by die Historium in Pastorielaan, Paarl, plaas. Happies en drankies sal vooraf bedien word.

Vir besprekings, kontak Nkita Pietersen by student@taalmuseum.co.za of 021 863 0543 voor 3 Desember 2017. Daar is slegs ruimte vir 50 gaste.

* Liebenberg het aan die Universiteit van Suid-Afrika studeer waar sy ook lank as dosent gewerk en later haar doktorsgraad in Afrikaanse Semantiek verwerf het. Vanaf 2001 tot 2008 was sy voltyds betrokke by twee VOC-transkriberingsprojekte in die Kaapse Argief. As trustee van die Tracing History Trust is sy sedertdien betrokke by soortgelyke digitaliserings-opdragte, waaronder die Trust se VOC-Daghregisterprojek. Helena doen ook vertaal- en redigeerwerk, skryf vakkundige artikels oor Afrikaanse taalkunde-onderwerpe, asook kinderboeke (meestal Afr. idiome) en is mede-outeur van die Etimologiewoordeboek van Afrikaans. Sy tree dikwels in die openbaar op en behandel onderwerpe rakende taal, kuns, kultuur, geskiedenis en die mistieke.