SKRYF IN TEEN 17 MEI (nuwe sperdatum).

Die Historium Trust en Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) het die behoefte geïdentifiseer om ’n debatswerkswinkel en -toernooi in die Kaapse Wynlande-distriksmunisipaliteit aan te bied om leerders te bemagtig en Afrikaans te bevorder.

Ons nooi dus graag hoërskoolleerders in hierdie omgewing uit om deel te neem aan die GRATIS Afrikaanse debatwerkswinkels en -toernooi wat onderskeidelik op 25 Julie en 11 September asook 24 Oktober vanjaar aangebied word. Die sluitingsdatum vir inskrywings is egter Vrydag, 17 Mei 2024.

Die doel van hierdie inisiatief is om leerders – danksy die Afrikaanse Onderwysnetwerk – deur middel van professionele werkswinkels en ‘n ondersteunende omgewing te help om die volgende vaardighede aan te leer:

Vaardighede in debatvoering:

  • Voorbereiding voor die debat (aktiveer agtergrondkennis)
  • Deelname aan die debat (stel vrae, identifiseer relevante inligting, stel notas op, interpreteer argumente)
  • Nagesprek ná die debat (stel vrae, bespreek standpunte van sprekers, maak gevolgtrekkings, evalueer die debat en reageer krities)
  • Algemene respek, rasionaliteit, redelikheid en regverdigheid

Voorbereiding en aanbieding

  • Navorsing en organisering
  • Praat direk tot die gehoor
  • Verwys na relevante bronne wat geraadpleeg is
  • Gebruik effektiewe inleiding en maak ’n sinvolle gevolgtrekking

Die besonderhede van die debatstoernooi is as volg:

DATUM                  Donderdag, 24 Oktober 2024

PLEK                       Historium Konferensiesaal, Pastorielaan 11, Paarl

TYD                         15:00 tot ongeveer 20:00 (Deelnemers meld asb. reeds om 14:30 by die lokaal aan)

DRAG                      Deelnemers moet skooldrag dra

Inskryfvorms is beskikbaar by Amila Ernstzen by info@historium.co.za. Vir verdere inligting, kontak haar op 021 872 2022 of Rodene Williams op 021 872 3441 of admin@taalmuseum.co.za.

Sluitingsdatum vir inskrywings is Vrydag, 26 April 2024.

  • Daar sal ook twee werkswinkels op 25 Julie en 11 September 2024 aangebied word. Bywoning by een van hulle is verpligtend vir alle deelnemers.
  • Meer oor die Afrikaanse Onderwysnetwerk by https://aonetwerk.co.za/