Welkom by die Afrikaanse Taalmuseum se kuberklaskamer waar die instelling relevante, interessante leermateriaal vir leerders plaas as aanvullende inligting tot die nasionale onderwysdepartement se amptelike leerplanne. Die leermateriaal is in A4-formaat as PDF’s beskikbaar wat enigiemand met graagte mag uitdruk, elektronies versprei en gebruik. Kontak gerus ons opvoedkundige beampte vir voorstelle en kommentaar. 


Welcome to the Afrikaanse Taalmuseum’s cyber classroom where the institution places relevant, interesting learning material for learners as supplementary information to the national education department’s official curricula. The learning material is available in A4 format as PDFs that anyone is welcome to print, distribute electronically and make use of. Please contact our education officer for suggestions and comments.

As deel van die Departement van Basiese Onderwys se Nasionale Kurrikulumverklaring oor Sosiale Wetenskappe fokus graad 4-leerders in die 2de skoolkwartaal op ‘Leiers en eienskappe van goeie leiers’. Hierdie dokument is ook een van die ATM se bydraes tot Mandeladag-vieringe in 2021.