Kontak ons | Contact us2023-08-18T16:23:37+02:00

Personeel 2018 Personnel

Die raadslede 2021-2024: adv Jean Meiring (voorsitter), me Sibongile Tsoleli (ondervoorsitter), prof Anne-Marie Beukes, me Heidi Erdmann, mnr Jurie Saal, mnr Lionel Adendorf, mnr Logan Munsamy, mnr Suren Maharaj en dr William Langeveldt (oorlede 11 Januarie 2023, RIV). The board members 2021-2024.

NAVRAE | ENQUIRIES
T +27 (0)21 863 0543/872 3441 (Monument & Museum)
+27 (0)76 017 6026 (selfoon/WhatsApp tydens werksure | cellphone/WhatsApp during office hours)
E admin@taalmuseum.co.za
W taalmuseum.co.za
A Monument: Gabbema Doordriftstraat, Paarl 7646 | Museum: Pastorielaan 11 Pastorie Avenue, Paarl 7646

BESPREKINGS VIR OPVOEDKUNDIGE BESOEKE | BOOKINGS FOR EDUCATIONAL VISITS
T +27 (0)21 872 3441
E opvoedkundige@taalmuseum.co.za 

HISTORIUM KONFERENSIESENTRUM
T +27 (0)21 872 2022
E info@historium.co.za

KURATOR & NAVORSING | CURATOR & RESEARCH
T +27 (0)21 872 3441
E navorsing@taalmuseum.co.za

BISTRO
Die Suikerkan: +27 (0)82 216 2510 / 856 1871 (WA)
info@diesuikerkan.co.za
diesuikerkan.co.za

Nuusbriewe & geleenthede | Newsletters & events
Klik hier om af en toe via e-pos op hoogte van ons aktiwiteite te bly | Click here to receive the occasional e-mail update about our activities

BESTUUR | MANAGEMENT

Michael Jonas
Direkteur | Director
T +27 (0)21 872 3441
direkteur@taalmuseum.co.za

Chantelle de Kock
Kurator | Curator
T +27 (0)21 872 3441
navorsing@taalmuseum.co.za

Tania Laing (CFAIcba(SA))
Hoof- Finansiële Beampte | Chief Financial Officer
T +27 (0)21 872 3441
finbestuur@taalmuseum.co.za

PERSONEEL | STAFF

Annami Brundyn
Opvoedkundige Beampte | Educational Officer
T +27 (0)21 872 3441
opvoedkundige@taalmuseum.co.za

Dane Otto
KoördineerderBesoekersdienste | Visitor Services Coordinator
T +27 (0)21 863 0543
besoekers@taalmuseum.co.za

Elsabe Pearce
Administratiewe Klerk | Administrative Clerk
T +27 (0)21 863 0543
E ontvangs@taalmuseum.co.za

Howard Heneke
Fasiliteitsbeampte | Facility Officer
T +27 (0)21 863 0543
terrein@taalmuseum.co.za

Juanita Carstens
Administrateur: Kettingvoorsiening | Administrator: Supply Chain
T +27 (0)21 872 3441
fin.assist@taalmuseum.co.za

Rodene Williams
Uitvoerende Persoonlike Assistent | Executive Personal Assistant
T +27 (0)21 872 3441
admin@taalmuseum.co.za

Shandry de Jager
Finansiële Beampte | Financial Officer
T +27 (0)21 872 3441
finansies@taalmuseum.co.za

Samuel Minnaar
Museumbeampte | Museum Officer
T +27 (0)21 872 3441
opvoeding@taalmuseum.co.za

Sybrandus Adema
Kommunikasiehoof | Head of Communication
E kommunikasie2@taalmuseum.co.za

Verinque Daniëls
Besoekersbeampte | Visitors Officer
T +27 (0)21 863 0543
vakkundige@taalmuseum.co.za