Op Facebook kry die Afrikaanse Taalmonument 4,6 uit 5 sterre, gegrond op die menings van 358 mense. Dankie aan almal wat met hul voete en kuberduime vir ons stem. En as jy dit nog nie doen nie, volg ons op Facebook om te sien waarom ons volgelinge so dol is op die plek. www.facebook.com/afrikaansetaalmonument en www.taalmonument.co.za