Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument is ’n skedule 3A openbare entiteit ingevolge die Wet op Openbare Finansiële Bestuur. Hierdie verslae word jaarliks ingedien ingevolge die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika; die Wet op Openbare Finansiële Bestuur; Tesourieregulasies; die Wet op Kulturele Instellings asook ander toepaslike wette en regulasies. Ter wille van finansiële deursigtigheid en verantwoordbare bestuur is die jaarverslae, soos aanvaar deur die parlement, hier beskikbaar vir die publiek.