‘Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument’ is ’n skedule 3A openbare entiteit ingevolge die Wet op Openbare Finansiële Bestuur. Hierdie verslae word jaarliks ingedien ingevolge die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika; die Wet op Openbare Finansiële Bestuur; Tesourieregulasies; die Wet op Kulturele Instellings asook ander toepaslike wette en regulasies.