UITNODIGING NA ’N OPENBARE INLIGTINGSESSIE op 6 Julie 2022

NEMA WET OP NASIONALE OMGEWINGSBESTUUR: BIODIVERSITEIT

KENNISGEWING VAN OPENBARE INLIGTINGSESSIE

Uitheemse Indringerspesies Bestuursplan

Kennisgewing geskied hiermee van ’n openbare inligtingsessie ingevolge die bepalings van die (Wet 10 van 2004) Uitheemse en Indringerspesies (UIS)-Regulasies, wat op 1 Augustus 2014 in die Staatskoerant gepubliseer en op 1 Oktober 2014 wet geword het.

Indringerspesies word kragtens die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur: Biodiversiteit, 2004 (Wet No. 10 van 2004) se Uitheemse en Indringerspesies (UIS)-Regulasies beheer, wat op 1 Oktober 2014 wet geword het. Die UIS-Regulasies het ’n lys met vier verskillende kategorieë van indringerspesies wat bestuur, beheer of uitgeroei moet word in areas waar hulle óf omgewingskade kan aanrig, óf aan ’n bepaalde verbod — teen die inbring van die spesie in Suid-Afrika — onderhewig is.

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) is ’n Skedule 3A-openbare entiteit en is onderhewig aan die vereistes van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur (WOFB), No. 1 van 1999, Tesourieregulasies soos uitgereik deur die Nasionale Tesourie en ander toepaslike wetgewing.

Ingevolge Regulasie 75 (NEMBA), is grondeienaars onder ’n wetlike verpligting om Uitheemse en Indringerspesies wat op hul eiendom voorkom, te bestuur. Die Departement van Omgewingsake (departement biosekuriteit, direktoraat wetsnakoming) het kriteria ontwikkel waarby kennisgewings uitgereik word, en Planne vir die Bestuur van Uitheemse en Indringerspesies vereis word.

Datum: 6 Julie 2022

Tyd: 18h00

Lokaal: Die Afrikaanse Taalmonument

Navrae: Riana Delport 083 2076663