Museumdagvieringe Taalmuseum by Genadendal 2018 B

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) neem met leedwese kennis van die afsterwe van die bekende taalkundige prof Christo van Rensburg (80). Christo het diep spore in die Afrikaanse verbeeldingsruimte getrap en gereeld nóú saamgewerk met die ATM, ook in Mei vanjaar toe hy een van die gassprekers by die Internasionale Museumdag was. Sy baanbrekerswerk op taalkundige gebied het onder meer uiting gevind in een van sy bekendste boeke, ‘So kry ons Afrikaans’, wat miskende geskiedenisse, in besonder die invloed van Khoi-Afrikaans, op die taal se vormingsjare belig het. Hy is vroeër vanjaar met die Jan H Maraisprys vir sy lewenswerk op die gebied van Afrikaans vereer.

Christo is ook bekend om sy droom vir ’n ‘Vrye Afrikaans’ wat volgens hom onder meer die volgende insluit.
• Dat elkeen van Afrikaans se mooi dialekte ’n gekoesterde plek in die Afrikaanse taalwêreld (sal) geniet.
• Dat hierdie Afrikaans, wat sedert 1994 vrygelaat is en vir homself moet sorg, sy vryheid moet geniet en as vanselfsprekend as ‘Vrye Afrikaans’ bekend sal staan.
• ‘Vrye Afrikaans’ het geen grense nie en is die mees getransformeerde taal in Suid-Afrika.
• ‘Vrye Afrikaans’ speel nie ’n partypolitieke spel nie. Die omhang van politieke etikette sal nooit, nooit, nooit weer moontlik wees nie.
• Afrikaanssprekers is net aan mekaar taalskatpligtig.
• Die ‘Vrye Afrikaans’ waaroor ek droom, is ’n Afrikaans sonder ’n groot gebaar. Uit hierdie Afrikaanse aarde en soos hierdie Afrikaanse aarde.

Lees meer oor Christo se insette rakende Khoekhoegowab-tale en Afrikaans by  www.litnet.co.za/die-khoekhoegowab-tale-en-afrikaans/