Ter ere van die monument se argitek, Jan van Wijk, is hierdie opelug-galery, die Groen Galery, tussen die granietrotse en olienhoutbome uitgelê. Hy het nie net sterk oor die natuur gevoel nie, maar ook dat die monument as ‘n lewende beeldhouwerk moet dien. Daarom word taalverwante navorsing en veral opkomende Afrikaanse skrywers, digters en musici se werk in dié galery se uitstalkaste van herwonne hout en glas aangebied. Die meeste besoekers is nie net baie geïnteresseerd in die geskiedenis van Afrikaans nie, maar ook nuuskierig oor die taal se ontwikkeling en haar jongste skeppende gedaantes aangesien dit nuwe perspektiewe bied op die bestaanswêreld van Afrikaanssprekende Afrikane. Van Wijk se as is ook hier in ’n rots ingemessel – kyk uit vir die gedenkplaat. Die uitstallings word elke paar maande afgewissel; benede is skakels na die PDF’s van die uitstallings.

In honour of the monument’s architect, Jan van Wijk, this open-air gallery, the Groen Galery, was laid out between the granite rocks and wild olive trees. He not only felt strongly about nature, but also that the monument should serve as a living sculpture. That is why language related research and especially the works of emerging Afrikaans writers, poets and musicians are exhibited in this gallery’s recycled wood and glass display cabinets. Most visitors are not only very interested in the history of Afrikaans, but also curious about the language’s development and its latest creative forms as it offers new perspectives on Afrikaans-speaking Africans’ worlds. Van Wijk’s ashes are also embedded in a rock here – look out for the plaque. The exhibitions are rotated every few months; below are links to the PDFs of the exhibitions.

Afrikaans betree 20ste eeu

Eerste taalbeweging

Engelse invloede op Afrikaans

Europese invloede op Afrikaans

INK-kompetisie 2022

Slawe se invloed op Afrikaans

Arabies-Afrikaanse kompetisie 2022

Khoekhoen-Afrikaans

INK-kompetisie 2021

Versindaba se ‘Persiese Kwatryn’-kompetisie 2021

Paarlberg se plante en bome

Arabies-Afrikaanse kompetisie 2020

Koronavirus-kompetisie 2020

LitNet se ‘Bybel in Kaaps’-kompetisie 2020

Grondwoorde-kompetisie 2019

Blaq Pearl en Afrikaaps

LitNet-digters 2018-2019

LitNet-digters en ATKV-Skryfskool 2018

LitNet-digters 2018

Uit ‘Boeta Vee Ko Priek’ van eerwaarde Michael Weeder