Ter ere van die monument se argitek, Jan van Wijk, is hierdie opelug-galery, die Groen Galery, tussen die granietrotse en olienhoutbome uitgelê. Hy het nie net sterk oor die natuur gevoel nie, maar ook dat die monument as ‘n lewende beeldhouwerk moet dien. Daarom word veral opkomende Afrikaanse skrywers, digters en musici se werk in dié galery se uitstalkaste van herwonne hout en glas aangebied (dit word elke paar maande afgewissel). Die meeste besoekers is nie net baie geïnteresseerd in die geskiedenis van Afrikaans nie, maar ook nuuskierig oor die taal se ontwikkeling en haar jongste skeppende gedaantes aangesien dit nuwe perspektiewe bied op die bestaanswêreld van Afrikaanssprekende Afrikane. Van Wijk se as is ook hier in ’n rots ingemessel – kyk uit vir die gedenkplaat. Benede is skakels na die PDF’s van die uitstallings.

In honour of the monument’s architect, Jan van Wijk, this open-air gallery, the Groen Galery, was laid out between the granite rocks and wild olive trees. He not only felt strongly about nature, but also that the monument should serve as a living sculpture. That is why especially the works of emerging Afrikaans writers, poets and musicians are exhibited in this gallery’s recycled wood and glass display cabinets (the exhibitions are rotated every few months). Most visitors are not only very interested in the history of Afrikaans, but also curious about the language’s development and its latest creative forms as it offers new perspectives on Afrikaans-speaking Africans’ worlds. Van Wijk’s ashes are also embedded in a rock here – look out for the plaque. Below are links to the PDFs of the exhibitions.