VERWYSINGSNOMMER: ATM 16

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl verlang die diens van geskikte kandidaat as Opvoedkundige Beampte vanaf 1 Augustus 2024.

Salarisskaal: R261 408 – R303 473 (KvM)

Minimumvereistes:

• Naskoolse kwalifikasie

• Vyf jaar ondervinding in die relevante veld

• Bewese kennis en ervaring van museumfunksies en –

werksaamhede

• Ervaring in die skep van besoekerervarings in ʼn

museum en monument, asook virtueel

• Ervaring in die aanbied van elektroniese lesse en

aktiwiteite

• Rekenaarvaardigheid en kennis van sosiale media en

ander elektroniese platforms

• Geldige rybewys

• Afrikaans en Engels magtig

Verantwoordelikhede:

• Beplan, ontwikkel en implementeer opvoedkundige

beleid en prosedures

• Ontwikkel opvoedkundige programme en bied dit

aan

• Hersien en verbeter bestaande opvoedkundige

programme

• Ontwikkel leermateriaal en aktiwiteite vir E-

klaskamer

• Vestig en verbreed aanlyngehoor

• Koördineer opvoedkundige funksies, programme en

geleenthede

• Skakel met opvoedkundige instellings

• Bied openbare programme (opvoedkunde, spesiale

dae/geleenthede en uitreikprogramme) aan

• Verleen hulp aan besoekers aan museum en

monument

Stuur aansoek met volledige CV en minstens 2 kontakbare verwysings voor of op 14 Junie 2024 aan: Die Direkteur, ATM, Posbus 498, Paarl of admin@taalmuseum.co.za Navrae: Rodene Williams by 021 872 3441 of admin@taalmuseum.co.za

Indien geen terugvoering ná maand ontvang is nie, was u aansoek helaas onsuksesvol.

Die ATM behou die reg voor om nie die pos te vul nie.