Hoewel Afrikaans aan die een kant toenemend weens regeringsdruk op verskeie maniere ‘geprivatiseer’ word, poog meeste kultuurorganisasies juis om dit te ‘nasionaliseer’ deur gesprekke, navorsing en vermaak. Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) het onlangs ’n stappie verder gegaan om die taal te help internasionaliseer deur met rolspelers in die Europese Lae Lande te vergader.
‘n Artikel hieroor het die afgelope week op netwerk24.com asook in Die Burger en Beeld verskyn. ‘n Gratis weergawe verskyn hier.
‘n Verskeidenheid artikels en akademiese artikels wat die afgelope dekades oor Afrikaans, veeltaligheid asook die Afrikaanse Taalmuseum en -monument verskyn het, is hier beskikbaar.