Vinnige feite oor Afrika se jongste taal, Afrikaans
English | isiXhosa

Het jy geweet_-Punt 1 Taalmuseum

Dit is geleë in ʼn pragtig gerestoureerde huis, gebou in Laat-Georgiaanse styl in circa 1860.

It is located in a beautifully restored house, built in Late Georgian style in circa 1860.

Ikwindlu ehlaziyiweyo elungiswe kakuhle, eyakhiwa ngendlela yaMva yesi-Georgia malunga nowe-1860.

Het jy geweet_ - Punt 2 Taalmuseum

Die huis het aan Gideon Malherbe, ʼn Paarlse landbouer, sakeman en een van die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) se stigterslede, behoort.

The house belonged to Gideon Malherbe, a Paarl farmer, businessman and one of the founding members of the Genootskap van Regte Afrikaners (GRA).

Le ndlu yayiyeka-Gideon Malherbe, umfama wase-Paarl, usomashishini nowayengomnye wabaseki be-Genootskap van Regte Afrikaners (GRA).

Het jy geweet Punt 3 Taalmuseum

Die GRA is gestig in die eetkamer van die huis op 14 Augustus 1875; die oorspronklike tafel en ander meubels is steeds te siene.

The GRA was founded in the dining room of the house on 14 August 1875; the original table and other furniture can still be viewed.

I-GRA yasekwa kwigumbi lokutyela lale ndlu nge-14 Agasti 1875; itafile yayo yokuqala nenye ifanitshala isabonwa nangoku.

Het jy geweet_ Punt 4 Taalmuseum

Die doel van GRA was om Afrikaans as ʼn skryftaal te bevorder én veral om die Bybel in Afrikaans te vertaal.

The purpose of GRA was to promote Afrikaans as a written language and particularly to translate the Bible into Afrikaans.

Injongo ye-GRA yayikukukhusela isi-Afrikaans njengolwimi olubhalwayo yaye ubukhulu becala ukuze kuguqulelwe iBhayibhile kwisi-Afrikaans.

Het jy geweet_ Punt 5 Taalmuseum

Dit is amptelik as museum geopen in 1975, presies 100 jaar ná die GRA se stigting en 50 jaar nadat Afrikaans as ʼn amptelike landstaal in 1925 erken is.

It was officially opened as a museum in 1975, exactly 100 years after the founding of the GRA and 50 years after Afrikaans became an official language in 1925.

Yavulwa ngokusemthethweni njengemyuziyam ngowe-1975, kanye emva kweminyaka eli-100 yasekwayo i-GRA nasemva kweminyaka engama-50 isi-Afrikaans saba lulwimi olusemthethweni ngowe-1925.

Het jy geweet_ Punt 6 Taalmuseum

Die huismuseum is op die grondvloer en huisves inligting rakende die Bybelvertaling en voorbeelde van die vroegste geskrifte in Afrikaans, in beide die Romeinse én Arabiese skrif.

The house museum is on the ground floor and houses information about the Bible translation and examples of the earliest writings in Afrikaans, using both Roman and Arabic script.

Imyuziyam yendlu ikumgangatho ongezantsi yaye igcine inkcazelo ngokuguqulelwa kweBhayibhile nemizekelo yemibhalo yamandulo yesi-Afrikaans, esebenzisa iskripti sesiRoma nesi-Arabhu.

Het jy geweet_ - Punt 7 Taalmuseum

Die oorspronklike drukpers waarop die eerste Afrikaanse koerant ter wêreld, Di Patriot, in 1876 gedruk is, word hier uitgestal.

The original printing press on which the first Afrikaans newspaper in the world, Di Patriot, was printed in 1876 is displayed here.

Umatshini wokushicilela wokuqala ekwathi kuwo kwaprintwa iphephandaba lokuqala lesi-Afrikaans ehlabathini, i-Di Patriot, ngowe-1876 ukwimiboniso elapha.

Het jy geweet_ Punt 8 Taalmuseum

Op die boonste verdieping is daar algemene uitstallings oor onder meer die wortels en variëteite van Afrikaans, die taal se woordkuns asook musikale avontuur genaamd ‘Van Riel tot Rymklets’

On the top floor there are general exhibitions on, among other things, the roots and varieties of Afrikaans, the language’s vocabulary as well as its musical adventure called ‘Van Riel tot Rymklets’.

Kumgangatho ophezulu kukho imiboniso nje eqhelekileyo, phakathi kwezinye izinto, ongemvelaphi nezinto ezahlukeneyo zesi-Afrikaans, isigama solwimi kwakunye nengoma enomxholo othi ‘Van Riel tot Rymklets’.

Het jy geweet_ Punt 9 Taalmuseum

Die museum huisves ʼn argief met historiese dokumente oor die Eerste Afrikaanse Taalbeweging.

The museum houses an archive of historical documents about the First Afrikaans Language Movement.

Le myuziyam inovimba wamaxwebhu embali aphathelele uMzabalazo Wokuqala Wolwimi lwesi-Afrikaans.

Het jy geweet_ Punt 10 Taalmuseum

Dit het ʼn leeskamer waar boeke en geskrifte oor Afrikaanse taalkunde geraadpleeg kan word.

It has a reading lounge where books and texts on Afrikaans linguistics can be consulted.

Inelawunji yokufunda apho iincwadi nemibhalo yolwimi lwesi-Afrikaans inokuhlolwa khona.