Personeel 2018

The council members for 2021-2024 are Adv Jean Meiring (chair), Ms Sibongile Tsoleli (deputy chair), Prof Anne-Marie Beukes, Ms Heidi Erdmann, Mr Jurie Saal, Mr Lionel Adendorf, Mr Logan Munsamy, Ms Suren Maharaj and Dr William Langeveldt

ALGEMENE NAVRAE | GENERAL ENQUIRIES
T +27 (0)21 863 0543/872 3441
+27 (0)76 017 6026 (selfoon slegs tydens werksure op weeksdae | cellphone only during office hours on weekdays)
admin@taalmuseum.co.za

BESPREKINGS VIR OPVOEDKUNDIGE BESOEKE | BOOKINGS FOR EDUCATIONAL VISITS
T +27 (0)21 872 3441
opvoeding@taalmuseum.co.za 

KURATOR & NAVORSING | CURATOR & RESEARCH
T +27 (0)21 872 3441
navorsing@taalmuseum.co.za

KOFFIEWINKEL | RESTAURANT

BESTUUR | MANAGEMENT

Michael Jonas
Direkteur / Director
T +27 (0)21 872 3441
direkteur@taalmuseum.co.za

Chantelle de Kock
Kurator / Curator
T +27 (0)21 872 3441
navorsing@taalmuseum.co.za

Tania Laing (CFAIcba(SA))
Hoof Finansiële Beampte / Chief Financial Officer
T +27 (0)21 872 3441
finbestuur@taalmuseum.co.za

PERSONEEL | STAFF

Elsabe Pearce
Administratiewe Klerk / Administrative Clerk
T +27 (0)21 863 0543
E ontvangs@taalmuseum.co.za

Dane Otto
Besoekersdienste-koördineerder | Visitor Services Coordinator
T +27 (0)21 863 0543
besoekers@taalmuseum.co.za

Howard Heneke
Fasiliteitsbeampte | Facility Officer
T +27 (0)21 863 0543
E
 terrein@taalmuseum.co.za

Janine Brown
Opvoedkundige Beampte / Educational Officer
T +27 (0)21 872 3441
opvoeding@taalmuseum.co.za

Juanita Carstens
Administrateur: Kettingvoorsiening / Administrator: Supply Chain
T +27 (0)21 872 3441
fin.assist@taalmuseum.co.za

Riana Dempers
Geleentheidskoördineerder | Events Coordinator
T +27 (0)21 872 3441
kommunikasie@taalmuseum.co.za

Rodene Williams
Uitvoerende Persoonlike Assistent | Executive Personal Assistant
T +27 (0)21 872 3441
admin@taalmuseum.co.za

Shandry de Jager
Finansiële Beampte / Financial Officer
T +27 (0)21 872 3441
finansies@taalmuseum.co.za

Sybrandus Adema
Kommunikasiebeampte / Communication Officer
T +27 (0)84 660 4252
E kommunikasie2@taalmuseum.co.za

Verinque Daniëls
Besoekersbeampte / Visitors Officer
T +27 (0)21 863 0543
vakkundige@taalmuseum.co.za