Gewilde kursus in Mei fokus op teoretiese en praktiese sye

Die bekende argivaris Pétria de Vaal bied vanaf 25 tot 27 Mei 2022 weer ʼn inleidende, tweetalige argiefwerkswinkel by die Taalmonument in die Paarl aan. Dié gewilde driedagwerkswinkel, wat vanjaar vir die sewende keer aangebied word, is geskik vir bibliotekarisse, museum- en erfenisbeamptes asook dokumentering- en argiefassistente.

De Vaal is ʼn gekwalifiseerde argivaris met baie jare se ervaring in die veld van rekordbestuur en argivering. Sy het deur haar werk as raadgewer, navorser, erfenisbeampte, projekleier en afrigter ontdek dat dit noodsaaklik en belangrik vir biblioteke, dokumentasiesentrums, museums en ander verwante dissiplines is om saam te werk en meer te leer oor argivering.

“Personeel wat nie argivarisopleiding ontvang het nie, word dikwels aan die diep kant ingegooi om na hul organisasies se ongepubliseerde dokumentversamelings om te sien,” sê De Vaal. “Hierdie inleidende driedaagse werkswinkel sal aan alle inligtingsbeamptes die nodige opleiding verskaf; geen voorafkennis word benodig nie.”

Die werkswinkel sluit praktiese sessies in en fokus op onderwerpe soos die verskille tussen biblioteke, argiewe en dokumentasiesentrums; insameling en aanwins; waardebepaling (insluitende die waarde van rekords asook beskikkings-instruksies); sortering en ordening; beskrywing/indeksering; bewaring; rampbestuurplan; en wenke oor die toeganklikheid van argiewe.

Die kursus kos R2 000 per persoon en vind daagliks van 09:00 tot 16:00 in die Konferensielokaal in die Besoekersentrum by die Taalmonument plaas. Besoeke aan die monument asook koffie en tee is ingesluit, maar deelnemers moet sorg vir hul eie middagete of kan die ATM Koffiehuis ondersteun. Vir besonderhede en besprekings, kontak Jeffrey Pietersen by 021 872 3441 of stuur ʼn e-pos na bemarking2@taalmuseum.co.za.

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument bied jaarliks ʼn hele reeks kursusse en werkswinkels aan wat fokus op die ontwikkeling van basiese vakkundige vaardighede. Vanjaar se program sluit ʼn Arabies-Afrikaans-werkswinkel, boekherstelwerk (Oktober) en fotografie (November) in. Voorstelle vir bykomende werkswinkels oor verwante onderwerpe is welkom.

Vir meer inligting oor al die ander opwindende geleenthede, konserte en kursusse by die Taalmonument, skakel 021 872 3441/863 0543, besoek taalmonument.co.za of volg hulle op Facebook. Die webtuiste bied boonop virtuele toere van die monument en museum, inligting in ses tale oor die simboliek van die Taalmonument asook baie interessante artikels oor Afrikaans, veeltaligheid en die instelling se verlede, hede en toekoms. Daar is voorts heelwat bronne vir skool- en navorsingsprojekte. DIE TAALMONUMENT EN TAALMUSEUM IS OOP VIR BESOEKERS. Jaarpermitte kos R120 vir individue of R220 per gesin, wat toegang tot alle Volmaanpieknieks insluit.