“Ons vra julle nederig om verskoning dat ons julle gelukwensing in 1975 vir die opening van die Taalmonument geïgnoreer het.” So het Michael Jonas, direkteur van die Afrikaanse Taalmuseum en-monument (ATM), die afgelope Saterdag gedurende ʼn kleurryke byeenkoms met die Rehoboth Bastergemeente van Namibië, gesê.

Kaptein John McNab, leier van die Rehoboth Bastergemeente, het hierop sy waardering vir die ATM se verskoning uitgespreek en dit “met  ʼn ope hart en sonder voorbehoud aanvaar.” Dit is vir die Rehoboth Bastergemeente uiters belangrik om bande met mede-Afrikaanssprekendes elders in Suider-Afrika op te bou, het hy verduidelik. “Die historiese bande tussen Nama en Afrikaans is vir ons ewe belangrik. Ons is immers almal uit dieselfde wortel gekap en Afrikaans is ons gemeenskaplike taal.”

dav

Michael Jonas en Kaptein John McNab

Die Rehoboth Basters se gelukwensingsbrief aan die Taalmonument het in 2015 gedurende ʼn welwillendheidsbesoek onder die aandag van die Afrikaanse Taalraad gekom. “Na gesprekke met Michael Jonas van die Taalmuseum en-monument, het ons op ʼn gesamentlike besoek aan die Rehoboth Bastergemeente besluit,” sê Hendrik Theys, ondervoorsitter van die Afrikaanse Taalraad. “Ons beskou die uitreik na die Bastergemeente as ʼn historiese regstelling van die verlede wat Afrikaanse gemeenskappe slegs nader aan mekaar sal bring.”

groeteboodskap-van-rehoboth

“In die verlede het ons al te maklik op die verskille tussen Afrikaanse gemeenskappe gelet,” sê Michael Jonas. “Wat egter gedurende hierdie besoek na vore gekom het, is die gemeenskaplikhede. Hiervan is die Basters se gelofte ʼn goeie voorbeeld. In 2015, by Sam Khubis omsingel deur Duitse troepe en op die randjie van uitwissing, het hulle ʼn gelofte met God aangegaan dat hulle dié dag altyd as ʼn Sondag sou vier indien hulle dit sou oorleef.   Die volgende dag was die Duitsers weg. Herinner hierdie gelofte dalk aan iets?”

(Gelofte: “God van ons vaderen sterke en machtige God heilig is Uw Naam op de ganze aarde Uw die de hemelen geschapen heeft neight Uw oor tot ons, luister na die smekingen van Uwe kinderen. De dood staart ons in het gesicht de Kinderen der bose zoeken onze levens. Red ons uit de hand van onze vijanden en beskermt onze vrouen en kinderen. En dit dag zult vir ons en onze nageslacht zijn een dag als een Zondag waarop wij Uw naam prijzen en Uwe goedertierenheid tot in ewigheid niet vergeten.”)

“Die Rehoboth Basters se entoesiasme vir Afrikaans is ʼn voorbeeld vir alle sprekers van die taal,” sê dr. Conrad Steenkamp, uitvoerende hoof van die Afrikaanse Taalraad. “Hierdie besondere ervaring met hulle is vir ons die beginpunt van wyer skakeling met en uitruiling tussen Afrikaanse gemeenskappe. Ons gaan bymekaar bring wat in die verlede uitmekaar gehou is.”