MEDIAVRYSTELLING

6 Junie 2014

ATM en CLF se Leesprojekte vat hande

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) en die Christelike Lektuurfonds (CLF) het onlangs hande gevat om lees onder kinders te bevorder deur samewerking tussen hulle onderskeie leesprojekte.

‘n Bekendstelling van die ATM se Laat ons Lees!-voorleesprojek en die CLF se Een Miljoen Bybels vir een miljoen kinders-projek is op 6 Junie by die Taalmonument aangebied.

Die ATM het reeds duisende kinders deur middel van Laat ons Lees! bereik sedert ‘n loodsprojek in 2013 van stapel gestuur is. Op Porterville verskaf die ATM boeke aan volwassenes wat een keer per week vir groepe kinders voorlees; op Oesterbaai in die Oos-Kaap is boeke geskenk aan leerders van Laerskool Sandwater wat in ‘n gemeenskapsaal skoolonderrig ontvang; en in Drakenstein borg die ATM elke kwartaal via die Paarl Post se Borg-‘n-skool-projek gratis eksemplare van dié koerant vir een skool.

“Dit is  ʼn wonderlike voorreg vir die CLF om saam met die ATM na die kinders van ons land uit te reik,” sê Hedwig Moore, Skakelhoof van die CLF. “Gesien in die lig daarvan dat albei projekte fokus op die ontwikkeling en opheffing van die kinders van Suid-Afrika, glo ons dat  ʼn samewerkingsooreenkoms tussen die  twee organisasies groter bewusmaking en impak tot gevolg kan hê. ”

“Die CLF se Een Miljoen Bybels vir een miljoen kinders-projek het Kinderbybels aan die ATM se voorleesprojek op Porterville beskikbaar gestel. Ons wil graag gemeenskappe motiveer om Bybels te borg om die kinders se geestelike ontwikkeling ook aan te spreek – die ideaal sal wees om ʼn geborgde Bybel vir elke kind in die hand te gee, sodat hulle dit ook by die huis kan lees. Ons hoop verder om mense landswyd te motiveer om self in hul omgewing by dié leesprojekte betrokke te raak en met die ATM saam te werk.”

Volgens Catherine Snel, bestuurder van Erfenis en Opvoeding by die Taalmuseum, sal die ATM deur middel van hierdie samewerkingsooreenkoms hul leesprojek na ander dorpe kan uitbrei.

“Veral dorpe in landelike gebiede het dikwels  ʼn tekort aan leesgeriewe omdat hulle nie oor biblioteke beskik nie of ver van biblioteke geleë is. Ons doen dus ‘n beroep op die publiek, boekwinkels en uitgewers om kinderboeke ten bate van ons leesprojek te skenk, veral vir graad R- tot graad 3-leerders.”

Vir meer inligting oor die Leesprojek, kontak vir Janine Brown by tel. 021 872 3441 of e-pos opvoeding@taalmuseum.co.za.

ONDERHOUDE:
Catherine Snel
Tel. 021 872 3441
erfenis@taalmuseum.co.za
UITGEREIK DEUR:
Isabeau Botha
Kommunikasiebestuurder

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument
T +27 (0)21 863 0543/4809
S 076 017 6026
F +27 (0)86 263 3239

bemarking@taalmuseum.co.za

www.taalmuseum.co.za
www.taalmonument.co.za

www.facebook.com/afrikaansetaalmonument

www.twitter.com/taalmonument