‘n Verskeidenheid artikels en akademiese artikels wat die afgelope dekades oor Afrikaans, veeltaligheid asook die Afrikaanse Taalmuseum en -monument verskyn het. Kontak ons gerus met nog voorstelle.
A variety of articles and academic articles which have appeared in the past decades regarding Afrikaans, multilingualism and the Afrikaanse Taalmuseum en -monument. Feel free to contact us with more suggestions.


Afrikaans is ’n steentjie in die Afrika-mosaïek
Deur Jana Luther – 9 Februarie 2024, netwerk24.com

Afrika, Afrikaan, Afrikaner, Afrikaans. Toe Afrikaans-Hollands tot Afrikaans verkort is, het die Nederlandse adjektief (“Afrikaanse” Hollands) Afrika- geword. Vandaar dat ons vandag van Amerikaners praat, maar van inwoners van Afrika as Afrikane, van onsself as Afrikaanses, Afrikaners.
[Volledige artikel]

Languages are not in competition
By Njuki Githethwa – February 2024, africasacountry.com
Recognizing and appreciating creative writers in Kiswahili de-centers the use of imperial and borrowed languages in African literatures.
[Complete article]  [PDF version]

Waarheen met die Afrikaanse taal en letterkunde?
8 Februarie 2024, netwerk24.com
Afrikaans word al hoe minder aantreklik as ’n vakkeuse. Wannie Carstens het die stelselmatige afskaal meegemaak en hy het twee voorstelle om die situasie te beredder.
[Volledige artikel]

‘Polities korrekte’ stellings oor Afrikaans krap
Deur Tom McLachlan – 3 Februarie 2024, netwerk24.com
Daar word deesdae dikwels op kwalik bedekte wyse daarop gesinspeel dat Standaardafrikaans ‘n paaiboelie is wat ander variëteite verdruk en mense ontmagtig. Dit is natuurlik onsin.
[Volledige artikel]

How Being Bilingual Helps Your Brain (Even If You Learn a New Language in Adulthood)
By Colin Marshall – 30 January 2024, openculture.com
There was a time in America, not so very long ago, when conventional wisdom discouraged immigrants from speaking the language of the old country at home. In fact, “it used to be thought that being bilingual was a bad thing, that it would confuse or hold people back, especially children. Turns out we couldn’t have been more wrong.”
[Complete article]  [PDF version]

Afrikaans: Waarheen met Die Taal?
Deur Sybrandus Adema – 20 Januarie 2024, netwerk24.com
Hoewel Afrikaans aan die een kant toenemend weens regeringsdruk op verskeie maniere ‘geprivatiseer’ word, poog meeste kultuurorganisasies juis om dit te ‘nasionaliseer’ deur gesprekke, navorsing en vermaak. Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) het onlangs ’n stappie verder gegaan om die taal te help internasionaliseer deur met rolspelers in die Europese Lae Lande te vergader.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

Meertaligheid en transtaligheid in een multiculturele omgeving
Door Yves T’Sjoen – 19 januari 2024, voertaal.nu
G laat een vindingrijke maar ook existentiële interactie zien tussen Engels – de lingua franca van beide schrijvers die in Canada (respectievelijk Montreal en Toronto) verblijven –, Afrikaans en Perzisch. In Ekke ondernam Du Plessis een soortgelijk taalexperiment: zij speelt hierin met en confronteert homoniemen in Afrikaans en Engels, woorden die gelijkluidend zijn maar in beide linguïstische tekensystemen andere betekenissen hebben.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

Canonisering en de onstuitbare transitie van “Afrikaanse literatuur”
Door Yves T’Sjoen – 16 januari 2024, voertaal.nu
Het beeld van de Afrikaanse literatuur is in honderd jaar fundamenteel gewijzigd. Lange tijd was (de canon van) de Afrikaanstalige letterkunde voornamelijk mannelijk en wit.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

BELAB and mother tongue education: an interview with Mphuthumi Ntabeni
By Naomi Meyer – 17 January 2024, litnet.co.za
In fact, if anything, I regard the fight for Afrikaans prominence – without seeking hegemony – as something that other African language practitioners should emulate.
[Complete article]  [PDF version]

English still rules the world, but that’s not necessarily OK. Is it time to curb its power?
By
Michele Gazzola – 27 December 2023, theguardian.com
For fluent speakers, there are clear benefits – for others, there are huge costs. Here are some ways to boost linguistic justice.
[Complete article]  [PDF version]

Fred Pheiffer: ‘Barbiepop’ afwesig in dié woordeboek
22 Desember 2023, netwerk24.com
Hier is ’n oorsig van ’n paar taalverwante artikels wat ek onlangs gelees het. Eerstens, ’n paar taalmylpale. Die Brasiliaanse grondwet is vir die eerste keer in ’n inheemse taal, Nheengatu, vertaal.
[Volledige artikel]

’n Ondersoek na die gebruik van voorsienbaarhede en gemengde leer in Afrikaanstaalverwerwing vir dowe taalaanleerders
Deur Marthie de Waal – 27 November 2023, litnet.co.za
Die artikel doen verslag oor ’n teoretiese verkenning oor die gebruik van voorsienbaarhede (“affordances”) binne ’n gemengdeleer- Afrikaanstaalverwerwingskursus vir dowe taalaanleerders. In die artikel word daar gepoog om ’n kursusraamwerk te ontwerp vir ’n Afrikaanse taakgebaseerde gemengdeleerprogram.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

What’s in a word? How less-gendered language is faring across Europe
By Sam Jones in Madrid, Kim Willsher in Paris, Philip Oltermann in Berlin and Angela Giuffrida in Rome – 4 November 2023, theguardian.com
The latest skirmish in the culture war over inclusive language has been playing out this week in France, where the senate voted in favour of a proposal to ban the use of less-gendered terms in official documents.
[Complete article]  [PDF version]

Ge-tamat in Moesliemafrikaans, dit is hy
27 Oktober 2023, vryeweekblad.com
Weet jy waarom ‘djy’ en ‘djou’ die oorspronklike, korrekte Afrikaanse uitspraak is? Boeta Mogamat Alexander, skrywer van onder meer The Cape Muslim Vernacular, het met SYBRANDUS ADEMA gesels oor hoekom Arabiese Afrikaans en die Kaapse Moesliem-/Maleise vernakulêr behoue moet bly. En natuurlik oor die skatkis van woorde, uitdrukkings, kulturele gebruike en geskrewe Arabiese Afrikaans wat verband hou met ons taalskeppingsverhaal.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

“Iets hieroor het ons ongemaklik gestem”: die verband tussen “ontlaering” en die kolonialeske in onlangse Afrikaanse taal- en letterkundige diskoerse
Deur Luan Staphorst – 18 Oktober 2023, litnet.co.za
Die artikel ondersoek krities die artikulering van ’n begeerte na progressiewe verandering in die Afrikaanse taal- en letterkunde deur opkomende akademici. Twee sleutelontwikkelings het die afgelope paar jaar om so ’n begeerte vorm aangeneem, naamlik die Ontlaering-projek, wat op verskeie kongresse en spesiale uitgawes van vaktydskrifte uitgeloop het, en die Sitkamer-podsending, wat as ’n informele gespreksruimte oor Afrikaans en die Afrikaanse letterkunde dien.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

Afrikaans kom derde: kommentaar op Suid-Afrika se jongste sensusverslag
Deur
Theodorus du Plessis – 13 Oktober 2023, litnet.co.za
Dit is opvallend dat die afbakening van die nege provinsies grootliks ooreenstem met die verspreiding van dominante huistale. Gauteng, die noordelike provinsies, metropolitaanse gebiede en enklawes skyn hieromtrent ietwat van ’n uitsondering te wees. Hulle het dus te kampe met groter uitdagings wat betref taalbeleid en taalbeplanning.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

‘We still make judgments from the way people talk’: Rob Drummond decodes accent prejudice
By Michael Segalov – 8 October 2023, theguardian.com
“I started to see accents as a way of associating, or distancing, yourself from a certain group. At times, it’s deep-rooted, trained into your brain. At other times, it can be a performance. Sometimes both.”
[Complete article]  [PDF version]

Verken die taal-en-tegnologie-moontlikhede in Afrikaans: ’n onderhoud met Marlie Coetzee van VivA
Deur
Cliffordene Norton – 6 Oktober 2023, voertaal.nu
“Ons wil graag hê daar moet ’n volgende groot skrywer of taalkundige wees wat vir ons nuwe insigte tot Afrikaanse taalkunde gaan gee.”
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

Die Kaappunters by die Toyota US Woordfees 2023: “Ons sing oor versoening,” vertel Riku Lätti
Deur Jannike Bergh – 4 Oktober 2023, litnet.co.za
“Dit was in die 1930’s waar die gedagte al begin het dat daar ’n Afrikaanse musiekvorm ontwikkel het wat natuurlik plaasgevind het tussen wit mense en bruin mense en hulle saam gekuier en saam gespeel het.”
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

Vermaak of verset? ’n Ondersoek na die sosiokulturele rol en sosiopolitieke betrokkenheid wat weerspieël word in die oorspronklike liriekweergawe en die gepaardgaande beeldmateriaal van “Dis ’n land”, asook in latere herskeppings daarvan
Deur 
Mathilda Smit en Ronel Foster – 3 Oktober 2023, litnet.co.za
In teenstelling met die Voëlvry-beweging se sosiopolitieke verset was daar in die 1980’s ’n groot deel van die wit gemeenskap (musiekkunstenaars en hulle publiek) wat polities onbetrokke en onkrities gestaan het teenoor die apartheidsregering se beleid.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

Die vokaalruimtes van Bruinafrikaanse variëteite
Deur Daan Wissing, Andreas Baumann enWikus Pienaar – 1 Oktober 2023, litnet.co.za
Die spraak van bruin sprekers van Afrikaans, ’n belangrike variëteit van Afrikaans, bied ’n besonder ryk terrein vir die beantwoording van die vraag of daar gepraat kan word van Bruinafrikaans as ’n homogene grootheid, en of daar, alternatiewelik, sprake kan wees van twee of meer subvariëteite daarvan.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

Gee jou kind ‘n voorsprong – met Afrikaans
Deur Alé Steyn – 29 September 2023, maroelamedia.co.za
Onlangs lees ek ʼn aanlynplasing van ʼn ouer wat soek na aanbevelings vir ʼn skool vir haar kleuter. ʼn Engelse skool, asseblief. Dubbelmedium is ook reg – want albei haar ouers is Afrikaans en die dogtertjie wat in Engels grootgemaak word,  verstaan dáárom dárem Afrikaans.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

Matrieks positief oor Afrikaans as onderrigtaal
Deur Tania Heyns – 28 September 2023, maroelamedia.co.za
Die matriekklas van 2023 het nog baie hoop vir Afrikaans as onderrigtaal. Hulle gebruik nie graag Covid-19 as verskoning nie en wil graag gaan studeer.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

‘I couldn’t believe the data’: how thinking in a foreign language improves decision-making
By David Robson – 17 September 2023, theguardian.com
Besides altering the quality of our memories, switching between languages can influence people’s financial decision-making and their appraisal of moral dilemmas. By speaking a second language, we can even become more rational, more open-minded and better equipped to deal with uncertainty.
[Complete article]  [PDF version]

Projek bekyk Afrikaans wat dankie, sjoekran én trammakassie sê
Deur Elvis Saal, Donovan Lawrence en Gerda Odendaal – 29 Augustus 2023, netwerk24.com
Gesprekke oor variasie in Afrikaans is nie vreemd nie. Die heersende temas van hierdie gesprekke is veral die integrasie van al die variëteite van Afrikaans in die skoolkurrikulum, ‘n hernude fokus op die herskepping van die standaardvarieteit van Afrikaans, asook die beweging om Kaapse Afrikaans as ‘n aparte taal te vestig.
[Volledige artikel]

Waarnemings van die effektiwiteit van ’n akademiese skryfassistent vir Afrikaanssprekende Baccalaureus in Opvoedkunde-studente
Deur Candice Livingston, Pieter Boer, Amanda Swart, Wilna du Plessis – 25 Augustus 2023, litnet.co.za
Ons bespreek in hierdie artikel voordiensonderwysers se waarnemings van die implementering van so ’n aanlyn akademiese skryfondersteuningsprogram genaamd SkryfhulpSkryfhulp is ’n akademiese skryfassistent (ASA) wat deur die Taalinstituut van Leuven in België ontwikkel en vertaal is, en spesifiek op Afrikaanse skryfvaardighede fokus. 
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

Vervaardiger skets donker prentjie vir Afrikaanse en kunsrolprente
Deur Laetitia Pople – 23 Augustus 2023, netwerk24.com
“Ek dink regtig dat daar nie meer ‘groot’ Afrikaanse rolprente gemaak gaan word nie – ek dink aan prente soos Vir altyd, Vir die voëls en Toorbos.”
[Volledige artikel]

‘Jy moet jou moue oprol vir Afrikaans’
Deur Murray la Vita – 23 Augustus 2023, netwerk24.com
Deur sy taalwortels is Afrikaans gedoem om deur Engels beïnvloed te word, sê die woordeboekmaker Fred Pheiffer.
[Volledige artikel]

Taalbeplanning en taalherlewing in Afrikaans
18 Augustus 2023, taalmuseum.co.za
Die paneel – bestaande uit Marius Swart (Universiteit Stellenbosch), Chareldine van der Merwe (Vriende van Afrikaans), Donovan Lawrence (Universiteit van Wes-Kaapland) en Mogamat Alexander (skrywer en erfenisaktivis) – het onder meer oor die groter erkenning van Afrikaans se ryk variëteite, taalburgerskap en taalpolitiek gesels. Die tientalle gaste het ook kommentaar gelewer en voorstelle gedoen.
[Volledige video]

Groot geeste dink saam oor Afrikaans as geloofstaal en moedertaal
Deur Lambert Jacobs –  12 Augustus 2023, kerkbode.co.za
Wat sal jy verwag as jy by die saal van die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit op Wellington instap en jy herken ’n paar bekende NG leiers, maar as jou oog verder draal, sien jy ’n Moeliemsjeg in tipiese lang wit gewaad en ’n Grieks-Ortodokse priester in tipiese lang swart gewaad? Voeg daarby ’n bekende Khoisan-aktivis – by gebrek aan ’n beter beskrywing – en ’n leier van die Oraniagemeenskap en jy dink beslis dat die vonke nou om hierdie tafel gaan spat.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]   [PDF-artikel deur maroelamedia – 16 Augustus 2023]

A change in direction: Mother-tongue education could be Motshekga’s biggest legacy
By Jaco Deacon – 8 August 2023, news24.com
But this time, it was different. We spoke differently about language in education. The programme was in 11 languages with a sign language interpreter to ensure all 12 languages were represented.
[Complete article]  [PDF version]

Waarom skryf ek Afrikaans: Kaapse struggledigter gepubliseer
Deur Izak de Vries – 26 Julie 2023, litnet.co.za
Victor Wessels was ’n onderwyser, onder andere aan Hoërskool Livingstone in Harfield Village, Kaapstad. Dit is ’n instansie wat bekend is vir die aantal struggle-leiers wat daar skoolgegaan het. Geraldine Fraser-Moleketi en Ebrahim Rasool is waarskynlik hul bekendste alumni.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

Hoe meertaligheid gemeenskappe kan bou: ’n blik op die onlangse meertaligheidswerksessies vir US-studentegemeenskappe
Deur
Carmen Brewis, Susan Lotz, Sanet de Jager, Helga Sykstus – 17 Julie 2023, litnet.co.za
Wat is meertaligheid nou eintlik? En wat is meertaligheid aan die Universiteit Stellenbosch (US)? Vir sommige is daar assosiasies met woorde soos “frustrasie”, “mediastorm”, “reëls” en “klug”, en frases soos “’n waas waaragter Afrikaans stadig maar seker verdwyn”. Ander voel meertaligheid het raakpunte met ubuntu en is iets wat taal juis vier en beskerm – taal, wat die kern van ons uitdrukkingsvermoë uitmaak.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]
How multilingualism can build communities: a glance at the recent workshops on multilingualism for SU student communities

ProVARIA vind ’n tuiste in VivA se nuwe Variasieportaal
17 Julie 2023
’n Omvattende navorsingsprojek, die Projek oor Variasie in Afrikaans (ProVARIA), is twee weke gelede geloods om die variëteite van Afrikaans te dokumenteer en hulpbronne oor die niestandaardvariëteite meer toeganklik te maak. Hierdie projek se doel is om juis die volle omvang van die wonings van Afrikaans beter uiteen te sit en te verteenwoordig. Meer as 20 Afrikaanse taalkundiges van meer as 14 universiteite en Afrikaanse taalorganisasies, insluitend die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT), Afrikaanse Taalraad, die Taalkommissie en VivA, het aan die werkwinkel deelgeneem om hierdie projek te loods.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]  [Video met onderhoude]

The secret British language that was used to outwit the Nazis
By Oliver Berry – 17 July 2023, bbc.com
Very few people outside the island know that Jersey has its own language – or that it was cannily used as a clandestine code during German occupation in WW2.
[Complete article]  [PDF version]

Tien etiese en praktiese gebruike van ChatGPT vir akademiese skryfwerk in Afrikaans
Deur 
Burgert A Senekal – 12 Julie 2023. litnet.co.za
Ek volg ook ’n praktiese benadering en wys 10 maniere hoe ChatGPT op ’n etiese wyse gebruik kan word om Afrikaanse tekste te verbeter of om die skepping van Afrikaanse akademiese publikasies te vergemaklik. En ja, hierdie paragraaf is met die hulp van ChatGPT verbeter.
[Volledige artikel]   [PDF-weergawe]

Parlez-vous Valyrian? Meet the people creating languages for Game of Thrones, Avatar and more
By Rebecca Lui – 7 July 2023, theguardian.com
Half a million Duolingo users are currently learning High Valyrian. But how do you make a language out of nothing? The linguists behind top fantasy TV shows and films explain.
[Complete article]  [PDF version]

Die invloed van Covid-19 op taal
Deur Alana Bailey – 5 Julie 2023, maroelamedia.co.za
Wêreldwyd is haas geen lewensterrein onaangeraak gelaat deur die Covid-19-pandemie nie. Een aspek waaraan ʼn mens nie noodwendig dadelik dink nie, is hoe dit taal verander het.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

Julien Weverbergh en Vlaamse neo-avant-garde in Zuid-Afrika
Deur Yves T’Sjoen – 4 Julie 2023, litnet.co.za

Het Zuid-Afrikaanse experimentele tijdschrift Wurm (augustus 1966-februari 1970) besteedde ruime aandacht aan de neo-avant-garde in Nederland en België. Doelstelling van de redactie was een transnationale as voor de avant-gardeliteratuur tot stand te brengen tussen Zuid-Afrika en de Lage Landen.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

Salig is die Vertalers, want hulle sal die Aarde beërwe
Deur Antjie Krog – 26 Junie 2023, penafrikaans.org.za
Vertaling en vertalings is ’n dinamiese manier om dit wat buite jou lê, toe te laat om intens en genuanseerd die “ek” te beïnvloed. Jy ervaar iets wat van jou en jou ervaring verskil. Daar is skielik ’n karakteristieke weerstand van iets of iemand wat nie binne jou selfkennis val nie – hierdie ligte weerstand lok jou via taal uit om jou innerlike kaart aan te pas.
[Volledige artikel] [PDF-weergawe]

Waar is Kaaps se staanplek?
Deur Hein Willemse – 14 Junie 2023, netwerk24.com
Onlangs nooi Rhodes-Universiteit voornemende studente uit om in te skryf vir hul M.A. in kreatiewe skryfwerk. Dis ‘n “call vi aansoeke” vir ‘n “course” wat in 2011 “established” is en “oorie 160 graduates opgelewer” het…Dis ‘n stuk aktivisme – skryf soos jy praat – wat herinner aan die aksies van die Patriotskrywers aan die einde van die 19de eeu, wat meegewerk het om Nederlands tot Afrikaans te omvorm.
[Volledige artikel]

Jakes Gerwel (1946–2012)
Deur Erika Terblanche – 7 Junie 2023, www.litnet.co.za
“Ek weet party van my tydgenote het bewustelik verengels. Maar vir my sou dit net ’n verdere toegewing aan onderdrukking wees. Ek het nooit enige twyfel gehad dat dit my taal is nie. Inteendeel; die behoud van my outentisiteit was deur Afrikaans.”
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Die einde van Standaardafrikaans en begin van Algemene Afrikaans
Deur Jean Oosthuizen – 7 Junie 2023, www.litnet.co.za
Standaardafrikaans het nie noodwendig tot stand gekom om sommige sprekers van die taal uit te sluit nie. In die praktyk het dit egter vir baie mense die betekenis van “wit” Afrikaans geword en is dit op verskeie vlakke problematies.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Phillip Louw, hoofredakteur en uitvoerende direkteur van die WAT: ’n onderhoud
Deur Naomi Meyer – 7 Junie 2023, www.litnet.co.za
“Dis ’n skande dat ons nog nie koherente, pasgemaakte leesplanne met bewese effektiewe uitkomste vir elke taalgemeenskap het nie. Die wrang vrugte sien mens dan ook: die uiters swak leesbegripvlakke in graad 4 vir kinders in hulle eie moedertaal, asook die stukkie wat dan baie keer vergeet word, naamlik dat daardie kinders (81% van hulle) dus ook zero kans gehad het om leesbegrip in Engels te bemeester en dus effektief ononderrigbaar in hulle ander vakke van graad 4 af is.”
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

As jy ’n taal wil praat, praat hom tog net reg
Deur Lynthia Julius – 4 Junie 2023, www.netwerk24.com
Daar is een ding op die aarde wat nie twee is nie: Engels maak hongerder. Ek kan dit wetenskaplik bewys. Die enigste Engels wat ek as kind in Namakwaland, met asvaal voete en hare wat staan soos sonstrale, gehoor het, was op Days of Our Lives
[Lees volledige artikel hier]

‘It can’t be business as usual’: Pupils tested in African languages performed poorly – study
By
Yoliswa Sobuwa – 17 May 3023, www.news24.com
The Department of Basic Education has voiced its concern about the poor performance of pupils evaluated in African home languages for the Progress in International Reading Literacy assessments. The Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2021 was launched in Pretoria on Tuesday and it revealed that 81% of Grade 4 pupils in South Africa were unable to read with meaning.
[Read complete article here]  [PDF version can be found here]

Albie Sachs ‒ ’n taaltestament? Oudregter van die Konstitusionele Hof Albie Sachs breek ’n lansie vir Afrikaans
Deur Cerneels Lourens – 26 April 2023, www.litnet.co.za
Op 31 Maart 2023 het die Wes-Kaapse komitee van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT) ’n insiggewende dialoog oor linguistiese menseregte met bepaalde verwysing na die strafregstelsel by die Universiteit van Kaapstad gehou. Die sleutelspreker was oudregter Albie Sachs, vergesel van ’n paneel bestaande uit Monwabisi Ralarala van die Universiteit van Wes-Kaapland, Zakeera Docrat van Rhodes-universiteit en my.
[Lees volledige artikel hier]  [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Kouri-Vini: The return of the US’ lost language
By Tracey Teo – 1 March 2023, www.bbc.com
It was born from the horrors of the trans-Atlantic slave trade and then slowly disappeared. Now, its speakers are reclaiming it as part of their identity.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

‘Woord-ghoeroe’ wil ‘skatkamer vir inklusiewe Afrikaans’ skep
Deur Murray la Vita – 6 Januarie 2023, www.netwerk24.com
Ons moet alles in ons vermoë doen om Afrikaans op skoolvlak te beskerm, want gebrekkige moedertaalonderrig is ‘n enorme probleem in Suid-Afrika, sê dr. Phillip Louw, nuwe hoofredakteur van die WAT.
[Lees volledige artikel hier]

Word hedendaagse proteskunstenaars se mond gesnoer?
6 Desember 2022, www.netwerk24.com
Hoekom sing groepe soos Spoegwolf nie meer politiese liedjies nie en waar is die Voëlvry-beweging van vandag? Willemien Brümmer berig oor ʼn paneelgesprek oor protesmusiek op die Musiekindaba in Stellenbosch.
[Lees volledige artikel hier]

Sosiofonetiese aspekte van die Afrikaans van bruin Suider-Afrikaanse sprekers
Deur Daan Wissing – 5 Desember 2022, www.litnet.co.za
Hierdie artikel is bedoel om as basis te dien vir die beskrywing van die vokaalsisteem van Bruinafrikaans (meer oor die keuse van hierdie benaming in afd. 2). Tot op hede bestaan daar nog geen volledige sosiofonetiese beskrywing daarvan nie, hoewel dit ’n baie belangrike deel van die Afrikaanse taallandskap uitmaak. Dit word byvoorbeeld deur meer as die helfte van alle Afrikaanssprekendes gepraat.
[Lees volledige artikel hier]  [PDF-weergawe kan hier gevind word]

A discussion on the Cape Malay Muslim dialect
3 December 2022, Al-Ikhlaas Academia Library in Cape Town

The Cape Malay Afrikaans dialect, a version of Afrikaans created by earlier Malays that evolved over 350 years, is now on the brink of becoming extinct. Mogamat Alexander, heritage activist and author, lead a symposium on this issue and the road ahead.
[Video of complete symposium here] [Onderhoud oor die simposium op Radio786]

Taal sterf nooit alleen nie: Suid-Afrika se laaste Jiddisj-talige digter
Deur Jean Meiring – 2 Desember 2022
Sy naam was David Fram. Hy was die laaste Suid-Afrikaanse Jiddisj-talige digter. Toe hy in 1988 sterf, kon daar met reg gesê word dat ’n taallig finaal hier uitgedoof is.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

A discussion on the Cape Muslim Afrikaans dialect
By Julie Alli – 23 November 2022, www.salaamedia.com

Heritage activist Mogamat Alexander talks about the upcoming “Preservation of the Cape Malay Heritage” symposium, identity and language.
[Listen to complete recording here]

Where did this story that Afrikaans is a white person’s language come from?
By Wilmot James – 23 November 2022, www.dailymaverick.co.za
The sterile debate about whether Afrikaans is an indigenous language (of course it is) or not defines the language as a problem rather than as an opportunity to craft and shape an inclusive South African expressionism.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Charlize, let me tell you a little something – a journey to Afrikaans
By Marianne Thamm – 22 November 2022, www.dailymaverick.co.za
When music legend Johnny Clegg sang and spoke isiZulu he came alive. He was possessed by a distinct energy which animated his conversation and which was often lacking when he gave interviews in English.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Reaping the benefits of multilingualism across African universities
By Tawana Kupe – 19 November 2022, www.news24.com
Although the African continent has a rich cultural and linguistic diversity with more than 2000 languages, the question of the language of learning and teaching, across every level of education remains a contentious issue. Only 25% of African languages are used in secondary education across the continent, and a mere 5% in higher education (UNESCO, 2010).
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Khampepe-verslag: Niks moet ‘convenient’ wees nie
18 November 2022, www.vryeweekblad.com
MERCY KANNEMEYER verduidelik hoekom sy gemengde gevoelens het oor oudregter Sisi Khampepe se verslag oor rassisme aan die Universiteit Stellenbosch. Sy sê ook die universiteit hoef nie die wiel van voor af uit te vind nie, maar hulle moet luister, dieper kyk en besin.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

’n (Blykbaar) irrasionele hartsargument oor Stellenbosch en Afrikaans
18 November 2022, www.vryeweekblad.com
ANNELIESE BURGESS probeer haar gedagtes orden. Oor die ding in haar maag wat sy voel oor Stellenbosch. Of miskien is die ding in haar maag eintlik oor Afrikaans (wat sy in haar water weet is besig om sy gat te sien). Moontlik het die twee uiteindelik niks met mekaar te doen nie.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

’n Nuwe asemteug vir Afrikaanse beginnerskrywers
Deur Heindrich Wyngaard – 11 November 2022, www.litnet.co.za
’n Boekbekendstelling die afgelope Saterdag by die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederlands en Vlaams (SASNEV) in Pinelands in die Skiereiland, het die gedagtes laat terugflikker na eens op ’n tyd, nou al by die drie dekades gelede, toe ’n groep (meestal bruin) beginnerskrywers in die geselskap van meer gevestigde (wit) skrywers ’n welkome tuiste by dieselfde plek (toe nog bekend as die Huis der Nederlanden) gevind het.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Toename in Afrikaanssprekendes verwag, maar nie wit sprekers
Deur Malherbe Nienaber – 5 November 2022, www.netwerk24.com
Navorsing deur die Afrikaanse Taalraad (ATR) en die Solidariteit Navorsingsinstituut dui daarop dat Afrikaanssprekers teen 2041 tot meer as 7 miljoen kan vermeerder, hoewel die wit sprekers van die taal na verwagting minder sal word.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Taal beland van mond na hand op die grond
Deur Jana Luther – 21 Oktober 2022, www.netwerk24.com
Byna 30 jaar gelede opper wyle Johan Combrink, voorsitter van die destydse Taalkommissie (TK) ‘n belangrike punt: Leke, skryf hy, ag die skryftaal dikwels belangriker as die spreektaal. Maar dié opvatting is in verskeie opsigte foutief.
[Lees volledige artikel hier]

Sprankies hoop bind ons saam
Deur Hein Willemse – 19 Oktober 2022, www.netwerk24.com
Te midde van die voortslepende krisis in die staatshuishouding is daar sprankies hoop waar amptenare hul opdrag in hul onmiddellike omgewing grootliks kreatief en nougeset aanpak. Een daarvan is die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl, onder leiding van Michael Jonas en adv. Jean Meiring, raadsvoorsitter.
[Lees volledige artikel hier]

‘Wanneer inklusiwiteit Engels laat oorheers’
Deur Frederik van Dyk – 19 Oktober 2022, www.netwerk24.com
Aan ons universiteite het ‘Anglosentriese burokrate en Afrika-nasionalistiese drukgroepe soos twee olifantbulle gestoei en ons, die mense, is die vertrapte gras onder hul voete’.
[Lees volledige artikel hier]

ATM se Neville Alexander-erelesing: Internasionale dekade van inheemse tale 2022-2032
Deur Hein Willemse – 15 Oktober 2022, Paarl
Na raming is daar sowat 6 000 gesproke tale in die wêreld, waarvan net meer as 100 ortografieë het. En die getalle neem drasties af. Daar word beraam dat binne die volgende tagtig jaar ten minste 50% van die huidige gesproke tale in die wêreld uit sal sterf…
Die anglosentrisme van die ekonomiese elite het verdiep en weinig is gedoen om Afrikatale stelselmatig te bevorder.
[PDF-weergawe kan hier gevind word]

‘n Geskiedenis van Afrikaans as kerktaal: van altaar tot kansel
Deur Anastasia de Vries – 18 September 2023, scielo.org.za
Sodanige alternatief wil nie ’n streep deur die bestaande Afrikaanse kerktaalgeskiedenis trek nie, maar wil dít aan die lig bring wat nog onopgeteken en onverreken is met die oog op ’n meer genuanseerde, gelykwaardiger representasie van die geskiedenis van Afrikaans as kerktaal.
[Volledige artikel]   [PDF-weergawe]

Covid was a setback for indigenous languages: South African lecturers on what went wrong
By Sisanda Nkoala – 3 September 2022, www.timeslive.co.za
South African indigenous languages are among those at risk of a serious decline due to the increasing use of digital technologies. By some estimates only 5% of the world’s languages are likely to survive online.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Afrikaans is not a ‘white man’s language’
By Hein Wyngaard – 14 August 2022, www.timeslive.co.za
Today is “Taaldag” — “Language Day” — though it refers only to Afrikaans, SA’s third most spoken language (13.5%) after isiZulu (23%) and isiXhosa (16%).
[Read complete article here]

Gedeelde toekoms vir Afrikaans moet weet van sy wortels
12 Augustus 2022, www.netwerk24.com
Hy stem saam met van prof. Hein Willemse daar is nie net een groep se belewenis van Afrikaans wat saak maak nie, maar dit beteken nie die identiteitsbelewenis van Afrikaners, soos ander groepe s’n, is ongeldig nie, skryf Frederik R. van Dyk.
[Lees volledige artikel hier]

Vier ons steeds ‘witmanstaal’?
Deur Hein Willemse – 10 Augustus 2022, www.netwerk24.com
Verskeie Afrikaanse instellings gaan op 14 Augustus ‘Taaldag’ vier ter herdenking aan die stigting van die GRA in 1875. Dis ‘n datum wat sonder enige teenspraak geëien word as die stigtingsdag vir Afrikaans.
[Lees volledige artikel hier]

The language that doesn’t use ‘no’
By Eileen McDougall – 10 August 2022, www.bbc.com
Nepal’s Kusunda language has no known origin and a number of quirks, like no words for “yes” or “no”. It also has only one fluent speaker left, something linguists are racing to change.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

The dangers of weaponising Afrikaans
By Mike Siluma – 7 August 2022, www.timeslive.co.za
It must be one of the great tragedies of SA that the adults of today choose to keep alive the divisions and animosities of the past, seemingly bent on passing them on to their children and their children’s children.
[Read complete article here]

Herontdek ’n gedepolitiseerde Afrikaan(s)
22 Julie 2022, www.vryeweekblad.com
Daar’s goeie nuus, minder goeie nuus … en baie om te dala. Só skryf SYBRANDUS ADEMA, die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) se kommunikasiebeampte, ná die geharwar oor ’n moontlike naamsverandering vir die instelling.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Afrikaans is ’n ding wat spring
22 Julie 2022, www.vryeweekblad.com
JANA LUTHER sê skud uit, verken, gee vet en basta met klipkoppe en pannekoeke.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

USAN 2022 – ’n onderhoud met Danie Stander
Deur Naomi Meyer – 19 Julie 2022, www.litnet.co.za
“Sien ek ’n toekoms vir Afrikaans en Afrikaanse navorsing en navorsing in Afrikaans? Ongetwyfeld, ja.”
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Divided by the word
By J.S. Arndt 13 July 2022, www.africasacountry.com
Why languages, particularly black African languages, have become a battleground in postapartheid power and identity politics in South Africa.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Afrikaans kry uiteindelik erkenning as ’n inheemse taal
Deur Danie van Wyk – 29 Junie 2022, www.litnet.co.za
“Die minister van hoёr onderwys, wetenskap en innovasie, Blade Nzimande, het uiteindelik toegegee dat Afrikaans, asook die San- en Khoi-tale, Suid-Afrikaanse inheemse tale is. Dit was ’n gesamentlike poging deur verskeie rolspelers om hierdie ommekeer in die taalbeleidsraamwerk van die departement te bewerkstellig, en niemand kan ’n oorwinning eis vir ’n stryd om Afrikaans en die Khoi- en Santale die erkenning te gee wat hulle verdien nie.”
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Google gee jou vlerke: Google Translate en die afbreek van taalgrense
Deur
Burgert A Senekal – 29 Junie 2022, www.litnet.co.za
’n Plakkaat wat voorheen by die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat opgeplak was, lui: “Tale gee jou vlerke.” Dit is nie moontlik vir ’n mens om elke ander taal aan te leer nie, maar daar is kennis, insigte, ervarings en perspektiewe opgeteken in elkeen van die wêreld se meer as 7 000 tale.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Podcast | Black Afrikaans
With Hein Willemse, Emile YX, Paul Landau – 22 June 2022, www.zammagazine.com

Hosted by Musawenkosi Cabe, Radio New Frame unearths the roots of Afrikaans – once the ‘language of the White oppressor’ – and focuses on contemporary Black Afrikaans.
[Complete podcast here]

Taalmonument of Toring van Babel?
18 Junie 2022, www.netwerk24.com
Te midde van onlangse vrese dat die Afrikaanse Taalmonument ‘n naamsverandering moet ondergaan, het MC Botha ‘n bietjie in die geskiedenis van Afrikaans en die monument gaan rondkrap.
[Lees volledige artikel hier]

Reflections oppie launch vannie Dictionary of loanwords in the Cape Muslim vernacular (Mogamat Alexander)
Deur Tasneem Daniels – 17 Junie 2022, www.litnet.co.za
Ommie launch vannie Dictionary of loanwords in the Cape Muslim vernacular te witness was actually ’n dream come true al hoe wassie boek nie my personal achievement nie. Vanaf my tyd in Indonesië het ek myself gepromise dat ek “tramakassie” huis toe sal bring en dis soe leqqa, alhamdulilah, om te sien dat ek nie die enigste pe’soon in Kaapstad is met hierie droem nie.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Ryanair: Dis die waarheid oor Afrikaans
16 Junie 2022, www.netwerk24.com (Die Burger)
Ná meer as ‘n week se hardkoppigheid is Ryanair se onsinnige Afrikaanse toets uiteindelik iets van die verlede. In Suid-Afrika het dit egter ‘n vinger in ou politieke wonde gedruk, skryf Conrad Steenkamp.
[Lees volledige artikel hier]

Taalmonument: ‘Openbare reaksie’ noop minister om aftog te blaas oor naam
Deur Gert van der Westhuizen – 16 Junie 2022, www.netwerk24.com
Die minister het danksy openbare druk en Afrikaanse organisasies se gesamentlike weerstand teen die naamsverandering van die Afrikaanse Taalmonument en -museum in die Paarl die aftog geblaas.
[Lees volledige artikel hier]

Hoe moet US (en Afrikaans) wys hy’t verander?
14 Junie 2022, www.netwerk24.com
Daar is nog werk om te doen om die persepsies oor Afrikaans en die Universiteit Stellenbosch te transformeer. As ons wil hê dat ander ons moet glo dat ons werklik verander het, moet ons dit oor en oor wys, skryf dr. Leslie van Rooi.
[Lees volledige artikel hier]

Afrikaans is geen bonsai
11 Junie 2022, www.netwerk24.com
Afrikaans mag nie ‘n linguistiese bonsai word nie, dit moet ‘n gevestigde wetenskapstaal bly. Hier volg die leksograaf Rufus Gouws se volledige toespraak tydens die ontvang van die Jan H. Maraisprys.
[Lees volledige artikel hier]

Nathi se lawwigheid oor die ATM is dodelike ideologiese erns
7 Junie 2022, www.netwerk24.com
Die Afrikaanse Taalmonument is nie meer ‘n simbool van apartheid nie. Dit staan vir versoening en inklusiwiteit. En dit mág nie ‘n niksseggende simbool van die ANC se rassetransformasie word nie, skryf Theuns Eloff.
[Lees volledige artikel hier]

Hoe gedenk ‘n mens ‘n taal?
Deur Anton van Niekerk – 7 Junie 2022, www.netwerk24.com

Die poppe het die afgelope twee weke gedans oor die idee dat ‘Afrikaans’ verwyder behoort te word uit die naam van die Taalmonument. Dit sou, soos iemand tereg aangedui het, analogies daaraan wees om die begrip “tafel” uit Tafelberg te haal.
[Lees volledige artikel hier]

‘Die Engelse het ons eerste taalmonument afgebreek’
6 Junie 2022, www.netwerk24.com
Ons het reeds ‘n taalmonument, een wat al in 1893 opgerig is, deur die Engelse afgebreek is, maar weer staangemaak is, skryf Willem Fransman.
[Lees volledige artikel hier]

Die monument wat Jan gemaak het
5 Junie 2022, www. netwerk24.com (Rapport)
Jan van Wijk was dalk die argitek van die Taalmonument, maar sy vrou, Erna, had ook ‘n aandeel, skryf Gustaf Pienaar.
[Lees volledige artikel hier]

Afrikaans Language Museum and Monument can unite SA
By
Jean Meiring and Michael Jonas – 2 June 2022, www.iol.co.za (Cape Times)
The Afrikaans Language Museum and Monument (ATM) has lived for longer in a democratic South Africa than it did under apartheid. Although it has for many years been wholly different to its early youth, ignorance about and misunderstandings over the ATM abound, even among some of its supporters.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

The Afrikaans language monument and museum are not just about protecting Afrikaans
2 June 2022, www.news24.com

ATM director Michael Jonas and council chair Jean Meiring write that the bad old days when the Afrikaans Language Museum and Monument (ATM) was associated with Afrikaner nationalism are long gone and that the institution has for several decades been on the path of exploring all the richness of Afrikaans, an indigenous language that through a process of creolisation emerged on African soil.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Hein Willemse: Afrikaans dán in tamatiestraat
1 Junie 2022, www.netwerk24.com
Danksy Nathi Mthethwa, minister van sport, kuns en kultuur, het die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) die afgelope twee weke meer aandag gekry as die voorafgaande drie dekades. Die ATM is klaarblyklik onlangs spesifiek uitgewys om ‘n naamsverandering te ondergaan ter wille van transformasie.
[Lees volledige artikel hier]

Afrikaans se plek in huidige Suid-Afrika
Deur Leopold Scholtz – 1 Junie 2022, www.maroelamedia.co.za
ʼn Heftige debat woed tans in Suid-Afrika oor wat in die volksmond die pragtige naam “Taalpaal” gekry het – die Afrikaanse Taalmonument (ATM). Dit na aanleiding van die standpunt van die minister van sport, kuns en kultuur, Nathi Mthethwa, dat die “Afrikaans” in die naam van die ATM moet verdwyn om dit meer inklusief te maak.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Die Taalmonument: ’n simbool van die stryd tussen politici en skrywers
Deur Kerneels Breytenbach, 31 Mei 2022, www.litnet.co.za
Die persoon wat waarskynlik die meeste kan leer uit die geskiedenis van die Afrikaanse Taalmonument, is die man wat wil hê dat die naam daarvan verander moet word – minister Nathi Mthethwa, hy van die Departement van Sport, Kuns en Kultuur. Die monument is simbool van baie dinge – maar veral van die stryd en spanning tussen skrywers en politici.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Wit en bruin staan saam oor Afrikaans by ATM
Deur Jean Oosthuizen – 29 Mei 2022, www.litnet.co.za
As die minister van sport, kuns en kultuur, Nathi Mthethwa, een ding reggekry het met sy voorneme om die woord “Afrikaanse” moontlik uit die Afrikaanse Taalmonument- en museum (ATM) se naam te probeer verwyder, dan was dit om Afrikaanssprekende mense van uiteenlopende oortuigings en agtergronde saam te snoer oor hul taal soos selde tevore.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Kom ons praat oor Afrikaans
Deur Wannie Carstens – 28 Mei 2022, www.netwerk24.com
Is dit nie weer tyd vir die Groot Afrikaanse Gesprek nie? Daardie gesprek waar alle rolspelers oor Afrikaaans byeenkom en met ‘n oop agenda praat.
[Lees volledige artikel hier]

ATM luister na mense oor moontlike naamverandering
Deur Malherbe Nienaber – 28 Mei 2022, www.netwerk24.com
Raadslede van die Afrikaanse Taalmuseum- en Monument (ATM) het Saterdag geluister na die insette van die publiek op ‘n openbare vergadering in die Paarl ná onlangse sprake van ‘n moontlike naamverandering.
[Lees volledige artikel hier]

DA protests over plan to remove Afrikaans from Taal Monument’s name
By Lisalee Solomons – 28 May 2022, www.news24.com
The DA took to the streets of Paarl in the Western Cape early Saturday morning to protest the decision to remove the word Afrikaans from the Taal Monument’s name.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Afrikaanses sê aikôna vir Mthethwa
Deur Suné van Heerden – 28 Mei 2022, www.maroelamedia.com

ʼn Groot groep Afrikaanssprekendes het Saterdagoggend in die Paarl in die Wes-Kaap ʼn spreekbeurt gekry voor die Raad van die Afrikaanse Taalmuseum- en Monument (ATM) oor die voorstel dat die naam van die monument moet verander.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Die Suid-Afrikaanse Inheemse Talemonument (of so iets)
27 Mei 2022, www.vryeweekblad.com
Hoe ironies sal dit nie wees as dit juis Afrikaans en ’n omstrede monument is wat die pad na werklike begrip, kulturele versoening, rasseharmonie en omarming van diversiteit in Suid-Afrika baan nie? Nathi Mthethwa het ’n reuse-geleentheid vir ’n grootse gebaar in Afrikaanssprekendes se skoot laat val, skryf Neil Sandilands.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument toring uit in pogings tot nasiebou
26 Mei 2022, www.netwerk24.com

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl is tans onder die loep weens ’n ministeriële opdrag dat die instelling se naam verander moet word. Direkteur Michael Jonas en raadsvoorsitter Jean Meiring gee hier ’n oorsig oor die ATM se volgehoue inklusiewe pogings om alle variëteite van Afrikaans asook veeltaligheid, nasiebou en maatskaplike samehorigheid te bevorder.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Oor die Afrikaanse Taalmonument se voorgestelde naamsverandering: Danie van Wyk se mening
22 Mei 2022, www.litnet.co.za

Die jaar 1975 is deur die destydse apartheidsregering verklaar as ’n jaar om die tale in Suid-Afrika te vier, maar die fokus was slegs op Afrikaans. 14 Augustus 1975 is as ’n openbare vakansiedag verklaar om die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners 100 jaar tevore te gedenk en te herdenk.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

The Afrikaans language monument and museum uses Afrikaans, in all its forms, to advance social cohesion
May 2022, www.taalmuseum.co.za
Director Michael Jonas and council chair Jean Meiring say that the bad old days when the ATM was fairly associated with Afrikaner nationalism are long gone and that the ATM has for several decades already steadily been on the path of exploring in its varied and imaginative programme all the richness of Afrikaans, an indigenous language that through a process of creolization emerged on African soil out of Dutch’s interactions with all the many languages that were used here from the sixteenth century.
[PDF version can be found here]

Oor plek, inheemsheid en mag
Deur Hein Willemse – 26 Mei 2022, www.litnet.co.za
Die afgelope tyd het daar van owerheidsweë verskeie aksies uitgegaan wat my laat wonder het oor die vrae “Wie is ek?”, “Wie is ons?” en “Hoe is ons Suid-Afrikaans?” Veral die status van Afrikaans en Afrikaans as ’n inheemse taal waarvoor DAK Netwerk hulle beywer, het op my agenda beland.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

‘Mens hou die hart vas vir SA bevolking’ – Breyten oor Taalmonument
20 Mei 2022, www.netwerk24.com
Mens hou die hart vas vir die Suid-Afrikaanse bevolking (ek sê met opset nié ‘nasie’ nie, want daar is nie so iets nie; slegs verskillende bevolkingsgroepe wat teen mekaar afgespeel word) in ‘n land wat sienderoë geplunder word deur aasdiere aan bewind (met ‘n winderigheid vir Afrika en geen substansie) wie se mag berus op die uitbuiting van die armstes, haat en vrees en hebsug en ‘n diepe selfveragting soos ‘n verstopte riool.
[Lees volledige artikel hier]

Regsmening bevestig Afrikaans se status as inheemse taal
Deur Jean Oosthuizen – 12 Mei 2022, www.litnet.co.za
Die bevestiging deur die minister van hoër onderwys, wetenskap en innovasie, Blade Nzimande, se advokate dat Afrikaans en die Khoi- en Santale wel inheemse tale is, beteken nie die vreugdevure oor die toekoms van Afrikaans as akademiese taal kan nou aangesteek word nie.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

(Ab)using language for narrow socio-political and racist interests
By
Mashudu Mashige – 2 March 2022, www.litnet.co.za
The media have been awash with news of “that School” which used Afrikaans as a language of “othering” and of excluding black learners. This was ostensibly done to protect Afrikaans and its concomitant culture. I beg to differ.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Van daar na waar? ’n Oorsigtelike blik op die herstandaardiseringsdebat van Afrikaans
Deur Earl Basson – 23 Februarie 2022, www. litnet.co.za
Standaardafrikaans geniet sedert 1925 tot vandag hoëtaalvormstatus terwyl ander variëteite, wat hoofsaaklik met bruin Afrikaanssprekendes geassosieer word, ’n laetaalvormstatus het. Dit is ’n gevolg van die invloed van Afrikanernasionalisme op die standaardisering van Afrikaans, waartydens die heterogeniteit van die Afrikaanse spraakgemeenskap misken is. Sedert die laat 1980’s was daar verskeie gesprekke oor die heroriëntasie, oftewel die herstandaardisering, van Afrikaans. Dit behels die daarstelling van ’n standaardvariëteit wat enersyds losgewikkel is van die Afrikanernasionalistiese ideologie, maar wat andersyds die totaliteit van die Afrikaanse spraakgemeenskap weerspieël.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

BAQONDE and multilingual education in South Africa: An interview with Lorna Carson
By Naomi Meyer – 17 February 2022, www.litnet.co.za
“Staat wil skole se taalbeleid bepaal” (“Government wants to lay down schools’ language policy”) This was the headline on the front page of Rapport, the largest Afrikaans Sunday newspaper (and second largest Sunday newspaper in South Africa, after the Sunday Times), on Sunday 13 February. Language often sells newspapers in this country. But maybe not all languages.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Taalregte van álle minderheidstale slegs op papier erken
Deur Leopold Scholtz – 16 Februarie 2022, www.maroelamedia.co.za
Artikel 6(1) van die Suid-Afrikaanse Grondwet – deel van Hoofstuk 1, die “Grondliggende bepalings” – noem die 11 tale wat die status van “amptelike tale” geniet. Onder hulle word ook Afrikaans genoem. Artikel 6(2) bepaal: “Gesien die historiese inkorting vandie gebruik en status van die inheemse tale van ons mense, moet die staat praktiese en daadwerklike maatreëls tref om die status van dié tale te verhoog en hul gebruik te bevorder.”
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Kamyar Bineshtarigh’s koples boek(e): Transliteration’s potential subterfuge or/and inhabiting a grammar of opacity?
By Amogelang Maledu – 20 November 2021-30 March 2022, Goethe Institut, Johannesburg
My first visit to Kamyar’s studio in Salt River after he asked me to curate his debut solo exhibition – koples boek(e) – at the Goethe Institut in Johannesburg, started off with somewhat of a miscommunication…To begin with, the ingenuity of creating Arabic-Afrikaans arose from the despoliation and dispossession of the Khoikhoi in Cape Town by the colonialists from Portugal, Holland, Germany, and France.
[PDF-version can be found here]

Dit is tyd vir ’n “volkskongres” oor Afrikaans
Deur Piet Muller – 27 Januarie 2022, www.litnet.co.za

Die verblydendste aspek van die stryd om Afrikaans as ’n akademiese taal is die mate waarin alle taalgenote bereid is om die voorlopers en vaandeldraers van die stryd te wees. Dit is ’n belangrike teken van ’n kultuurgemeenskap wat volwassenheid bereik het en reeds verby die verdelingslyne van apartheid gegroei het.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

BRUIN AFRIKAANSE JOERNALISTE KOM MET ‘N LANG KRONKELPAD
Deur Johannes Froneman – 22 Januarie 2022, mediamense.com
Om oor bruin Afrikaanssprekende joernaliste te skryf, is ‘n terrein met allerlei slaggate. Net die gebruik van die woord bruin of nodigheid om spesifiek oor hierdie joernaliste te skryf, kan bevraagteken word. Dit is egter belangrik dat die bydrae van bruin joernaliste ook hier op Mediamense.com ‘n staanplek kry sáám met ander Afrikaanse joernaliste. Uiteindelik is dit één geskiedenis, maar dit het langs verskillende kronkelpaaie ontplooi.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Afrikaans: ’n Tydlyn vir skole
Deur Menán van Heerden – 22 Desember 2021, www.litnet.co.za
Afrikaans het ’n baie ryk en grootse geskiedenis wat omstreeks 1595 begin. Die fokus van hierdie tydlyn is spesifiek die gebruik van Afrikaans op skool en universiteit. Daar word ook gefokus op die eerste Afrikaanse proefskrifte, terminologiese woordeboeke, beroepswoordeboeke, woordelyste, handboeke, skoolatlasse, ensiklopedieë, en so meer. Afrikaans op iTunes, in rymklets, film, televisie, asook geskiedenis mbt Stellenbosch word onder andere ook uitgelig.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Afrikaans: a language where ideology and linguistics meet
By Camiel Hamans – December 2021, Adam Mickiewicz University
The philological school tried to demonstrate with meticulous research of sources that Afrikaans is a full daughter of 17th century Dutch, which set foot ashore with van Riebeeck in 1652 at the Cape of Good Hope. Linguists who thought of a pattern of creolization in the formation of Afrikaans point to the influence of the languages of slaves brought to South Africa and to the influence of the original inhabitants, the Khoi and the San.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Afrikaans: ’n skat vir Germaanse taalkundiges in die buiteland
Deur Roné Wierenga – 31 Oktober 2021, www.voertaal.nu
Die derde Afrikaans Grammar Workshop het vanjaar op 30 September en 1 Oktober in Amsterdam plaasgevind, met die Zürich Workshop on Afrikaans Linguistics kort op sy hakke. Met 32 aanbiedings van deelnemers uit meer as sewe lande, insluitend Amerika, Brittanje, Duitsland en Rusland, het hierdie werkwinkels gesorg vir die uitwisseling van verskeie en uiteenlopende idees oor Afrikaans en die Afrikaanse taalkunde.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Barakat-program: Eis jou moedertaal terug
Met Hein Willemse, Michael Jonas, Tasneem Chilwan, Mogamat Kamedien, Fatima Allie en Robyn van de Rhede – September 2021
Skryf jonger mense nog Arabiese Afrikaans? In die LitNet-insetsel gesels Robyn van de Rhede met Tasneem Chilwan, die tweede naaswenner van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) se Arabiese Afrikaans-kompetisie (2020).  Radio 786, in samewerking met die Afrikaanse Taalraad (ATR) en LitNet, bied maandeliks die Barakat-program aan. In Erfenismaand het Fatima Allie (ATR) met Hein Willemse (Universiteit van Pretoria), Michael Jonas (ATR-lid en direkteur van die ATM) en Mogamat Kamedien (kultuurerfenisaktivis en die stigter van die Facebook-groep Arabiese-Afrikaans) gesels.
[Luister na die onderhoude hier]

Pharos Woordeboeke en alle Suid-Afrikaanse tale as nasionale bate: ’n onderhoud
Deur Naomi Meyer – 23 September 2021, www.litnet.co.za
Kort voor Erfenisdag praat Annemie Stoman, Hoof: Pharos woordeboeke, en Delana Fourie, Senior leksikograaf, met Naomi Meyer oor die nege afsonderlike gedrukte woordeboeke wat Pharos in nege van die Suid-Afrikaanse landstale publiseer.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

BAQONDE, boosting the use of African language in education: an interview with Bassey Antia
By Naomi Meyer – 8 September 2021, www.litnet.co.za
BAQONDE is a collaborative capacity-building project and it seeks to facilitate and promote the incorporation of indigenous African languages into teaching and learning arrangements at participating South African Higher Education institutions.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Cape Malay: a South African Muslim identity borne out of colonialism
By Yaseen Kader – 31 August 2021 www.gal-dem.com
Surviving slavery, colonialism and apartheid, this mixed-heritage Islamic community established a unique culture in South Africa. On the day of my grandfather’s funeral in Cape Town, I stood at the entrance to the kabristan (cemetery) with my family, as the caretaker nodded respectfully and said, “He was a good man, met die kudrat van Allah en die barakah van nabi Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) [by the power of God and the blessings of the Prophet Muhammad (peace be upon him)].”
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Nuwe Afrikaanse musiek waarvan jy moet weet
Deur Andréa Müller – 28 Augustus 2021, www.klyntji.com
Om ’n versameling van nuwe Afrikaanse musiek wat tussen 2020 en tot dusver in 2021 verskyn het, saam te stel, is ’n verbasend veeleisende taak. Hier is Klyntji se lys van nuwe Afrikaanse musiek wat grense oorskry, bane breek en nuwe lewe in die Afrikaanse musieklandskap inblaas — kortliks, nuwe Afrikaanse musiek wat jy van móét weet. Jy’s welkom.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Barakat: First South African film in Cape Town’s Afrikaans dialect
By Mohammed Allie – 23 August 2021, www.bbc.co.uk
The first ever film in Afrikaaps – a dialect of Afrikaans, with words from other languages as well – is making waves in South Africa, trying to change the often one-dimensional, negative perception of Cape Town’s mixed-race community.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Cape Malay-uitdrukkings – ’n Jawaab-glossary
Deur Tasneem Daniels – 12 Augustus 2021, www.litnet.co.za
Cape Malay Afrikaans is ’n mengelmoes van creativity, comedy, liefde, history en spirituality. Om Malay Afrikaans te ve’staan issie eintlik ’n kop-dingie. It’s a very here and now thing, en as djy wil reg jawaab moet djy vining inval! Soe as djy virrie ee’ste kee ’n boeta of ’n tietie of ’n galatie of ’n punkie oppie Cape Flats raak sien, hie is ’n list of guidelines wat djy kan faam maak om saam’t hulle te praat.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Stellenbosch bid for Unesco City of Literature status
By Darryl David – 29 July 2021, www.litnet.co.za
I have dreamt of this day for over a decade. Despite the numerous obstacles we faced putting this bid together, the planets seem to have aligned and in little over three months time we will know whether our bid to Unesco has been successful.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Stellenbosch dalk Unesco se Afrikaanse dorp van letterkunde
Deur Laetitia Pople – 27 Julie 2021, www.netwerk24.com
Stellenbosch kan dalk binnekort deur die wêrelderfenisorganisasie Unesco as ’n Afrikaanse dorp van letterkunde verklaar word. Dr. Darryl David, wat ook in 2017 gesorg het dat Durban die eerste stad van letterkunde op die Afrika-vasteland geword het, het ’n bod ingedien by die organisasie.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Tuis in háár Afrikaans
Deur Donovan Lawrence – 23 Julie 2021, www.netwerk24.com
Een van my professors het dikwels aan die begin van sy lesings gevra dat ons tog nie moet slaap terwyl hy praat nie, aangesien hy net in sy eie slaap kon praat en nie in iemand ander s’n nie. Gelukkig was hy ’n uitstekende dosent en was ons wawyd wakker wanneer ons die wêreld van die Afrikaanse variasietaalkunde verken het.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Masakhane leads the way for low-resourced African languages online
By Willem de Vries – 1 July 2021, www.voertaal.nu
Though thousands of languages are spoken in Africa, most of Western technology and its abundance of popular applications – which should be widely accessible to all – do not reflect the continent’s rich variety of languages. An initiative in which hundreds of volunteers in 20 countries are involved, is currently looking at ways to bring about much needed changes for African languages in technology.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Afrikaans en die 1976-opstand: Die waarheid is ingewikkeld en soms ongerieflik
Deur Albert Grundlingh – 18 Junie 2021, www.vryeweekblad.com
Die rol van Afrikaans in een van die politieke waterskeidingsgebeure in Suid-Afrika is al met reg in vele geskrifte beklemtoon en is ook in die historiese geheue ingebed. Maar was dit die enigste rede waarom die opstand uitgebreek het?
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Die Nasionale Party se dolksteek in die hart van Afrikaans
Deur Max du Preez – 18 Junie 2021, www.vryeweekblad.com
Die afdwing van Afrikaans op swart skole was ’n wond in die hart van die taal wat vandag nog nie geheel het nie. MAX DU PREEZ krap in die geskiedenis om dié vergryp, wat die sneller vir die opstand van 16 Junie 1976 was, te probeer verstaan.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

‘Die Taal’ wat áls kan doen
Deur John Schlapobersky – 13 Junie 2021, www.netwerk24.com
Sy lyding onder die apartheidsbewind is onlosmaaklik met sy kennis van Afrikaan verbind, skryf John Schlapobersky.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Ouma Katrina Esau (88) laaste spreker van N/uu ter wêreld
8 Junie 2021, www.netwerk24.com
Daar rus ‘n groot verantwoordelikheid op haar skouers as die heel laaste spreker van die San-taal N/uu in die wêreld, sê ouma Katrina Esau (88) van Upington.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Nuwe Tesourus ‘wys hoe Afrikaans elke dag groei’
Deur Leon de Stadler – 20 Mei 2021, www.netwerk24.com
“Enigiemand wat vandag vir jou wil sê Afrikaans is besig om dood te gaan – ek het slegte nuus vir daardie persoon. Dit is doodgewoon nie so nie.”
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Wat verdedig ons? Die Afrikaanse kampus as fabriek
Deur Louis du Plessis – 28 April 2021, www.litnet.co.za
Sulke instellings veg nie vir finansiële gewin nie. Hulle beskerm dit waarsonder daar géén geesteslewe en géén Afrikaanse prestasies kan wees nie. Hulle verdedig een van ons kosbaarste bates: die fabrieke wat vaktaal skep.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Kwaai! Khoekhoegowab eggo weer aan die Kaap van Goeie Hoop
Deur Miriam Mannak – 23 April 2021, www.vryeweekblad.com
Toe apartheid in 1994 geëindig het, is die paar amptelike Suid-Afrikaanse tale tot 11 verhoog om die land inklusief vir almal te maak. Maar een groep is skynbaar vergeet: die inheemse inwoners van wat vandag die Vrystaat, Noord- en Wes-Kaap is. Khoi-San-tale, onder die wêreld se oudstes, word skaars op enige plek erken. Dit begin nou verander danksy die werk van individue, die regering, akademici en universiteite.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

“Dala Afrikaans!” – die geboorte van ’n nuwe taalbeweging
Deur Frederik Rudolph van Dyk – 20 April 2021, www.litnet.co.za
Die strate van Stellenbosch het op 9 April 2021 met ’n groep heldhaftige en besorgde voorstanders van Afrikaans aan die Universiteit Stellenbosch te kampe gehad. Wat is hier gebore, wat het hier ontstaan?
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Onverskilligheid of malligheid? Ons hoef nie een sektor van die gemeenskap te ontmagtig om die ander te bemagtig nie
Deur Mvula Yoyo – 25 Maart 2021, www.litnet.co.za
Afrikaans as synde die taal van onderdrukking en ontmagtiging, die taal van apartheid en alles wat daarmee gepaardgaan. En dikwels word Engels dan vooropgestel as die alternatief wat dan kwansuis al hierdie negatiewe konnotasies sou uitskakel. Hierdie houding word dan so op die spits gedryf dat een van die mees belaglike stellings is dat studente wat Xhosa- of Vendasprekend is, beskou word as Engelssprekend in skole en hoëronderwysinstellings! 
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

US-taaldebat 2021: Afrikaans is sterkgesig
Deur Frazer Barry – 25 Maart 2021, www.litnet.co.za
Afrikaans as ’n inheemse Afrikataal in die universiteitspasies is ’n groot voorbeeld vir die ander Afrikatale in Suid-Afrika. ’n Goeie voorbeeld om van te leer wanneer dit by die ontwikkeling van ’n taal kom, sou ’n mens redeneer.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Verwelk Afrikaans? Nie noodwendig nie
Deur Ismail Lagardien – 20 Maart 2021, www.vryeweekblad.com
Om Afrikaans te bewaar moet mense hul eie oortuigings, waardes, oordeel en praktyke ondersoek, en erken dat terwyl hulle dit uitoefen, dit hulle weer sal vorm en hervorm.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

The Mapulanas’ fight for mother-tongue recognition
By Masoka Dube – 15 March 2021, www.dailymaverick.co.za
In a battle to rewrite colonial history, activists want to ensure Sepulana, a language classified as a dialect under apartheid is recognised as a sovereign official tongue.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Die kartering van Gariepafrikaans
Deur Hendrik Theys – Maart 2021, www.taalmuseum.co.za
As deel van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) se missie om versweë geskiedenisse van die taal te belig is ‘n jarelange navorsing in die Noord-Kaap gedoen om Gariepafrikaans te karteer en volksverhale op te skryf. Taalkenner Hendrik Theys het die taalkundige aspekte van Gariepafrikaans ontleed wat voorkom in opnames gemaak deur amptenare verbonde aan die ATM. Die skrywer gebruik die term Gariepafrikaans eerder as Oranjerivierafrikaans om die inheemse wortels van hierdie variëteit van Afrikaans te beklemtoon, veral omdat die Oranjerivier voor kolonisasie as die kai !Gariep bekend gestaan het.
[Lees die volledige PDF-verslag hier]

Dianne du Toit Albertze herbesoek Afrikaaps
Deur Dianne du Toit Albertze – 3 Desember 2020, www.klyntji.com
Afrikaaps, die musikale teaterproduksie en dokumentêr bly invloedryk. In die produksie word die geskiedenis van Afrikaans verken in ’n tyd toe dit nog nie so pertinent deel was van die populêre agenda nie. Deur dokumentêre multimedia is die kreole en slawegeskiedenis van Afrikaans op die voorgrond en planke geplaas.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Het zwarte Afrikaans van Namibië emancipeert zich
Deur Marc van Oostendorp – 22 November 2020, www.neerlandistiek.nl
Het Afrikaans is geen officiële taal meer in Namibië sinds het land dertig jaar geleden onafhankelijk werd van Zuid-Afrika. Die rol wordt tegenwoordig vervuld door het Engels. Toch speelt de taal nog een belangrijke rol in het dagelijks leven, als een lingua franca. En wat blijkt: langzaam ontwikkelt zich, in ieder geval onder de zwarte bevolking van Namibië, een eigen variëteit van de taal.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Sake voortspruitend: ’n Reaksie op Michael le Cordeur se hervormingstrategie vir die Afrikaans-skoolkurrikulum
Deur Gerhard van Huyssteen – 4 November 2020, www.litnet.co.za
In Michael le Cordeur se bydrae tot LitNet se SA Skoleseminaar, getiteld “’n Strategie vir die insluiting van Kaapse Afrikaans by die formele skoolkurrikulum”, bied hy ’n viervoudige strategie (met enkele aksiestappe) aan, saam met ’n sestal aspekte/vrae wat in hierdie strategie aandag moet ontvang. In die slotparagraaf maak hy dit duidelik wat die doel van so ’n strategie sou wees:
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

The filmmakers advancing a radical Black Afrikaans
By Sindi-Leigh McBride – 3 November 2020, www.mg.co.za
A decade after the release of Dylan Valley’s debut film, Afrikaaps: The Documentary, artists are working with Afrikaans in exciting ways to reflect on the history and future of the language.?
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Die wilde reis van Willa Boezak: teoloog, taalstryder en Khoi-San-hoofman
9 Oktober 2020, www.vryeweekblad.com
Dr. Willa Boezak is ‘n teoloog en taalaktivis wat die Psalms in Kaaps vertaal en ‘n boek oor die Khoi-San-geloof geskryf het. ANNELIESE BURGESS het met hom gesels oor sy passie vir sy taal, en sy hartstog oor die storie van sy komvandaan.
[Lees volledige artikel hier][PDF-weergawe kan hier gevind word]

The language of Afrikaans is not the problem
By Conrad Steenkamp – 2 August 2020, www.mg.co.za
Once a year, Unisa honours Dr Neville Alexander, one of the most eminent advocates of multilingualism in South Africa, by way of a commemorative lecture. How does one reconcile this with the institution’s position regarding Afrikaans as outlined by the Unisa vice-chancellor, Professor Mandla Makhanya in his article “On language, power and privilege in tertiary education” (M&G July 9)?
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

’n Manifes vir Afrikaans – ’n repliek
Deur Johan Bekker – 8 Julie 2020, www.litnet.co.za
As daar in Nederland, weens die bedreiging wat Engels inhou, ’n behoefte aan ’n manifes vir Nederlands bestaan, hoeveel te meer nie vir Afrikaans in sy huidige benarde situasie nie?…Kaaps is nie volwaardige Afrikaans soos soms beweer word nie (97). Dit is ’n mengeltaal wat weens sy groot Engelskomponent die voortbestaan van Afrikaans bedreig.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

“Dis hartseer dat ek nie gedigte ten volle in Nama kan skryf nie”
Deur Cliffordene Norton – 1 Julie 2020, www.litnet.co.za
In Lynthia Julius se debuutdigbundel, Uit die kroes, word die Noord-Kaapse leefwêreld opgeroep in verse wat Namawoorde op verrykende manier inkorporeer. Die gedigte aan die begin van die versameling verwys na die geskiedenis van Suid-­Afrika en belig die sentrale dog geringgeskatte rol van die bruin vrou daarin.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Believe it or not, Afrikaans is black
By Simnikiwe Hlatshaneni – 1 July 2020, www.citizen.co.za
Considering the history of Afrikaans which far precedes its use as a language of oppression, and the fact that it is the third-most prevalent language in the country, Afrikaans could also be used as a tool to help bring South Africans together.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Die toekoms van Kaaps, ‘n webinaar – 16 Junie 2020, www.youtube.com
Heindrich Wyngaard praat met verskeie kenners tydens ‘n interessante gesprek oor hierdie onderwerp. Dit het in samewerking met die Afrikaanse Taalraad (ATR), die Afrikaanse Taalmuseum en -monument en LitNet plaasgevind.
[Bekyk video hier]

Sowetodag en die rol van Afrikans
Deur Michael Jonas, direkteur van die ATM – 16 Junie 2020, www.netwerk24.com
As ‘n vierjarig kind sou hy op 16 Junie 1976 nooit kon dink dat hy 44 jaar later aan die hoof sou staan van een van die duurste (Apartheid-)monumente wat tydens die hoogty van Afrikaner nasionalisme opgerig is nie.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Is Afrikaans in danger of dying out?
By Alex Rawlings – 15 May 2020, www.bbc.com
Afrikaans survived South Africa’s transition from apartheid, but lost the privileges of power. Will it cope with the challenges of a changing world? Yet 25 years on from the negotiated settlement that saw Nelson Mandela elected the country’s first democratic president and equal rights and citizenships extended to all South Africans, controversy surrounding Afrikaans’s use as a tool of exclusion and racist discrimination continues.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Museumdag 2020 plaas fokus op Taalmuseum se relevansie – 14 Mei 2020, www.litnet.co.za
Die internasionale museumraad (ICOM) vier sedert 1977 Internasionale Museumdag waardeur museums regoor die wêreld op of rondom 18 Mei die geleentheid gebruik om op skeppende wyses en deur spesiale aktiwiteite uiting te gee aan ’n bepaalde tema. Vanjaar se tema is “Museums vir gelykheid: Diversiteit en inklusiwiteit”, wat weer die kollig plaas op die werklike doelstellings van museums, skryf Michael Jonas, direkteur van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM).
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Eis jou Afrika-narratief op
Deur Elvis Saal, raadsvoorsitter van ATM – 27 April 2020, www.taalmonument.co.za
Vandag vier ons die dag in 1994 waartydens nie net alle Suid-Afrikaners nie, maar ook Afrikaans bevry is… Sulke vieringe gee ‘n mens stof tot nadenke: om terug te kyk, maar ook om vorentoe te kyk. Ons is almal bewus van die omstrede geskiedenis van die monument in die besonder. Die museum het egter nooit dieselfde omstredenheid en sporadiese bespotting as dié van die monument ontlok nie.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

The Global Origins of Afrikaans
By Andrew Thompson – 27 March 2020, www.theculturetrip.com
South Africa is one of the most culturally diverse countries in the world, with 11 official languages. But one those – Afrikaans – is perhaps the most misunderstood and contentious of them all. Afrikaans is the language most closely associated with the apartheid regime and was seen as a language that was used to oppress much of the population. But before this association, it was a language used by early settlers in the 1600s. And although it is only officially recognised in South Africa, it has origins that span across the globe.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

‘Taalmonument moet monument vir demokrasie word’
7 Februarie 2020, netwerk24.com
Die Taalmonument is vanjaar 45 jaar oud. Michael le Cordeur skryf hoe dié museum en monument daarin geslaag het om sy beeld te verander van ‘n plek vir slegs wit mense na ‘n inklusiewe ruimte waar almal wat in hul harte en niere Afrikaans is, welkom voel.
[Lees volledige artikel hier]

Code-Switching among Bilingual Speakers of Cape Muslim Afrikaans and South African English in Bo-Kaap, Cape Town
By Christine Cozien – 7 February 2020, University of Cape Town
Over time a number of socio-cultural, geographic, and historical factors have introduced the use of South African English alongside Cape Muslim Afrikaans in this speech community. The goal of this study was to provide insight into the nature of bilingual talk in the Bo-Kaap community, and to make a useful contribution to the growing body of code-switching (hereafter CS) research generally.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Afrikaans as liminale transnasionale literêre sisteem: ’n Paar gedagtes oor ontlaering uit QwaQwa
Deur Azille Coetzee – 24 Januarie 2020, www.litnet.co.za
Dit is met hierdie vraagstuk dat ’n groepie akademici en studente Oos-Vrystaat toe reis vir die tweede Ontlaering-kongres by die QwaQwa-kampus van die Universiteit van die Vrystaat. Die organiseerders van Ontlaering probeer platforms skep waardeur die pedagogiek van die Afrikaanse letterkunde herverbeel kan word deur die Afrikaanse letterkunde te situeer in ’n globale konteks, oor fisiese en metafisiese grense heen. Hulle vra: Hoe kan ons Afrikaanse letterkunde aanbied vir nuwe generasies studente op ’n manier wat die skanse van die laer deurbreek?
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Oertaal tot toekomstaal: Afrikaans se komvandaan staan soos ’n paal bo water – 22 November 2019, www.vryeweekblad.com
In dieselfde jaar (1991) wat MICHAEL JONAS en SYBRANDUS ADEMA mekaar in ’n Stellenbosse Afrikaans-Nederlands-klas raakgestudeer het, het Max du Preez besoek afgelê by die Afrikaanse Taalmonument op Paarlberg. Intussen het die VWB “gesterf” en herleef, en het Michael en Sybrandus mekaar “verloor” en weer gevind – dié keer by die einste monument wat in 2020 45 jaar jonk is. Dié repliek op Max se skrywe is dalk laat, maar liewer laat as nooit.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Taaltwiste: van toeka tot 2020 – 22 November 2019, www.vryeweekblad.com
Die lewe van die Afrikaanse Taalmonument sou nooit maklik wees nie: van konsepsie in 1942 tot geboorte in 1975 tot storm-en-drang-tienerskap tussen 1990 en 1994, en eindelik middeljarigheid in 2020, moes sy ’n swaar las dra. ’n Las wat ligter raak, reken MICHAEL JONAS en SYBRANDUS ADEMA, wat ’n paar taalswaeltjies op die horison gewaar.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Kaaps in die klaskamer – ’n onderhoud met Earl Ray Basson
Deur Cliffordene Norton – 19 November 2019, www.litnet.co.za
Earl Ray Basson is ’n navorser verbonde aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie, waar hy Afrikaans Eerste Addisionele Taal doseer. Sy navorsingsbelangstellings is onder meer sosiolinguistiek, taalbeplanning en -beleidstudie, kurrikulumstudie en letterkunde. Hy gesels met Cliffordene Norton oor sy tesis, ‘’n Kritiese ondersoek na die plek van Kaapse Afrikaanse taalkunde en kallitidentiteit in die Afrikaans Huistaalklaskamer aan die hand van Kaapse Afrikaanse idiomatiese uitdrukkings’.
[Lees volledige artikel hier] [
PDF-weergawe kan hier gevind word]

ATR-komvandaan-seminaar 2019: Afrikaans, Nederlands en die Morawiese Kerk
Deur Jac Conradie – 14 November 2019, www.litnet.co.za
Dit het my opgeval dat daar ’n paar belangrike raakpunte is tussen Afrikaans – die gebruik van die taal en die plek daarvan onder die tale van die wêreld – aan die een kant, en die werk van die Morawiese Sendinggenootskap of Kerk, aan die ander kant.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

ATR-komvandaan-seminaar 2019: Van “brokwa” tot “broodgoed” – op reis met Oranjerivierafrikaans (Gariep-Afrikaans)
Deur Elvis Saal, raadsvoorsitter van ATM – 13 November 2019, www.litnet.co.za
Ek is ’n Namakwalander (of dalk moet ek in Hendrik Biebouw-styl (1707) uitroep “ik ben een Namakwalander”). Dit verbaas dus nie dat ek vandag in my praatjie op Oranjerivierafrikaans fokus nie en spesifiek dan ’n rekonstruksie van die taalgeskiedenis van Oranjerivierafrikaans – oftewel Gariep-Afrikaans (Gariep – Khoi vir “grootrivier”), soos dit deesdae bekendstaan.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

My taal praat nou ’n ander taal, sing ’n ander deuntjie
25 Oktober 2019, www.vryeweekblad.com
My hart is nie gemaak vir annermansland nie, maar hier is ek nou in België. Ek kan nie anders nie: I’ve come to praise my mother tongue, not to bury her, skryf Anastasia de Vries.
[Lees volledige artikel hier] [
PDF-weergawe kan hier gevind word]

Afrikaans Language Monument: A Contested Monument for a Contested Language
By Annemarie van Zyl – 23 October 2019, www.linkspringer.com
Afrikaans is still viewed by many as the language of the oppressor, owing to its connection to the apartheid government, rendering the monument a hotly contested site. This chapter poses the question of whether the changed sociocultural climate in the country – from the apartheid government in the 1970s to a democratically elected government today – has affected the attitude of the broad South African public toward the monument and if so, what those changed attitudes translate to in terms of the viability of the institution as a tourism destination and a national place of commemoration.
[Read complete article here]

Vir Breyten kan jy nie hashtag nie
27 September 2019, www.vryeweekblad.com
Ek dink dis veilig om te sê dat Breyten Breytenbach op die oomblik nie spesifiek in vogue is onder my generasie Afrikaanssprekendes nie. Maar dis nie dat ons vandag sy genialiteit ontken nie, skryf Azille Coetzee.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Vannie Kaap memes: an interview with Samantha Roman
By Cliffordene Norton – 23 August 2019, www.litnet.co.za
Cliffordene Norton interviews Samantha Roman about her thesis, entitled: What Kaaps brings to the table: A sociolinguistic analysis of the intersection between language, food and identity in Vannie Kaap memes.
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Herstandaardisering van Afrikaans: die tameletjie en uitdaging van opsies en besluite
Deur André Gouws – 21 Augustus 2019, www.litnet.co.za
Die gesprek oor die herstandaardisering van Afrikaans word sedert die 1980’s al sterker gevoer. Dit is klaarblyklik nie maklik nie. Waarom lyk dit of daar nog niks formeel gebeur het nie? Gebeur dinge dalk agter die skerms?
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Interview with Sybrandus Adema of Afrikaans Taal Monument
By Rob Glass – April 2019, www.languagemuseum.org
There are many people, places, and more that have monuments and statues dedicated to them. But did you know that the Afrikaans language of South Africa has its own monument? And how exactly does one dedicate a physical monument to an abstract concept?
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Die bastions van Kwak in Afrikaanse musiek
Deur Riku Lätti – 20 April 2019, www.vryeweekblad.com
“Dit het nog nooit so goed – en so sleg – gegaan met Afrikaanse musiek as nou nie. Afrikaanse musiek beleef op die oomblik ’n bloeitydperk in al die sinne van die woord. Aan die een kant is daar ’n magtige musiekbedryf wat nog nooit meer geld gemaak het met Afrikaanse musiek as tans nie, en aan die anderkant ’n magdom kreatiewe skeppers wat oorspronklike werk lewer en soos Moses op die berg staan en die beloofde land van geld en heuning kan sien maar dit nie kan betree nie, want daar is ’n diep kloof wat die twee wêrelde van mekaar skei.”
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Revisiting the end of the world: an interview on language identity and displacement
By Naomi Meyer, Andries Coetzee and Nick Henriksen – 17 April 2019, www.litnet.co.za
“We were fascinated to see how the Patagonian Afrikaans community has negotiated for themselves an identity that recognises their African (and European) heritage, and yet simultaneously is fully integrated into Argentinian society. They represent such a good example of not giving up one’s past, while also living completely in the present and focusing on the future.”
[Read complete article here] [PDF version can be found here]

Oor ‘die taal wat miere daidelik is’ – Waarheid en versoening in Afrikaans – Nog hoofstukke uit die storie van Afrikaans
Deur Hein Willemse, Braam Hanekom en Hans du Plessis – 30-31 Maart 2019, DAK-konferensie, www.daknetwerk.com
Lesings gelewer oor ‘Wat is die waarheid oor Afrikaans?’, ‘Hoe kan versoening in of deur Afrikaans bewerkstellig word?’ en ‘Wat kan ons anders doen in Afrikaans, veral as ons na die toekoms wil kyk?’ DAK-Netwerk beywer sigself vir die bemagtiging en vooruitgang van agtergestelde Afrikaanssprekendes. “Vir meer as ʼn eeu is hierdie stelling van Du Toit as die ‘waarheid oor Afrikaans’ voorgehou, en het ʼn formidabele intellektuele struktuur daaromheen ontstaan, talle het daarvoor opgeoffer, talle is omrede daarvan ontken en talle het in verset daarteen gesterf.”
[PDF-weergawe kan hier gevind word]

My pa praat Sesotho, my ma isiZulu. Ek is Afrikaans
Deur Kananelo Mokoena – 12 Februarie 2019, www.netwerk24.com
“As ʼn jong swart meisie was en is Afrikaans deel van my. Ek verkies dat dit my eerste taal is, want dit is die taal wat ek makliker vind om te praat as enige ander taal. Ek het grootgeword in ʼn omgewing waar Sesotho gepraat word, en ja, ons huistaal is Sesotho.”
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

“Ons skryf soos ons praat”: Informalisering van geskrewe Afrikaans onder Afrikaanse tieners
Deur Elvis Saal, voorsitter van ATM-raad, en Donovan Lawrence – 7 Februarie 2019, www.litnet.co.za
Taal is voortdurend aan die verander, en een van die kragte wat op taalverandering inwerk, is informalisering, dit is die integrasie van spreektaalvorme in die skryftaal. Daar is, sover vasgestel kon word, nog geen studies onderneem na die potensiële informalisering van geskrewe Afrikaans onder Afrikaanse tieners nie.
(This article examines the informalisation (also known as colloquialisation) of the written registers of two groups of Afrikaans teenagers – one from the Northern Cape, the other from the Western Cape – comparatively by way of corpus-linguistic methods. Impressionistic observations in Afrikaans newspapers about Afrikaans teenagers’ poor spelling abilities and their inability to write a single sentence without switching to English, point to a potential stylistic shift in the direction of the spoken language.)
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Die Afrikaans van die Kaapse Moslems (Achmat Davids)
Bekendstellingstoespraak deur Hein Willemse – 15 Desember 2018, www.litnet.co.za
“Die ouer mense het ’n komplekser beeld van hul geskiedenis en van hulle taal gehad. Hulle het geweet dat Afrikaans se aanwesigheid in die Bo-Kaap nie net die gevolg van onlangse politieke beleidsrigtings is nie, maar dat dit diep-diep gesetel is in die gemeenskap. Hulle het geweet dat die Afrikaans wat hulle en hulle ouers gepraat het, gevorm is in die monde van mense wat van oral gekom het.”
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word] ‘Die Afrikaans van die Kaapse Moslems’ (Volledige boek as PDF hier beskikbaar)

Die stand van aanlyn oop opvoedkundige hulpbronne in Afrikaans: Afrikaansonderrig as ‘n gevallestudie
Deur JAK (Jako) Olivier – Desember 2018, scielo.org.za
Dit is duidelik dat die gebruik en navorsing van oop opvoedkundige hulpbronne in ‘n Suid-Afrikaanse konteks beperk is, maar besig is om uit te brei. Vanuit die literatuur rondom Afrikaans in die internetomgewing is daar wel navorsing wat raakpunte met hierdie navorsing toon en veral die belangrikheid van die Afrikaanse Wikipedia word reeds in literatuur beklemtoon.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Afrikaans is a major African asset. The more we eliminate this diversity, the lesser we become, says Africa’s first Pulitzer Prize winner, Dele Olojede
By Willem de Vries – 22 November 2018, www.litnet.co.za
“It’s a very strong African language in many ways. And it has evolved exactly the way all languages evolve, which is an accretion of different influences and streams that form a river. So, Afrikaans is no different to Swahili, which evolved from local languages and traders’ languages and strong Arabic inflection. It’s not different from Yoruba, which is my native tongue.”
[Read full article here] [PDF version can be found here]

Afrikaans is nie groot nie
Deur Gideon Breytenbach – 16 November 2018, www.klyntji.com
“Oor die afgelope vyf jaar het ek saam met Charl J. Naudé, Riku Lätti, en Jackie Lätti (Die Wasgoedlyn TV-span) reg oor die land gereis op soek na die beste oorspronklike liedjieskrywers in ons land, met spesifieke fokus op Afrikaans. Ek het nog altyd ’n groot liefde en belangstelling in die plaaslike musiekbedryf gehad en het altyd gehoop om uiteindelik by te dra daartoe. Wat op my gewag het, het my verwagtinge oorskry.”
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Afrikaans sonder grense
Deur Hans du Plessis – 20 Oktober 2018, www.litnet.co.za
In Carstens en Le Cordeur haal Willa Boezak (2016:14) ’n Namakwalandse uitdrukking aan: “Veral die oudstes is lief om op hardmiddag, al sê die son ‘tjieng!’ te sitstap.”… Die basis van Voorposafrikaans is nie net Nederlands nie. Op grond hiervan is Afrikaans ’n inheemse taal, een van die tale van Afrika. Afrikaans is van die begin af ’n kontinuum van aanleerdersvariëteite, en Afrikaans en die Afrikaanses is vandag nog dieselfde kontinuum wat grafies voorgestel kan word.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

The Taal Monument can be a symbol of hope, nation building and social cohesion – 26 September 2018, www.dailymaverick.co.za
The Taal Monument – Taalmonument in Afrikaans – was partially born in apartheid sin, but it does not mean that the baby should be thrown out with the bathwater. The monument, which in 2020 will celebrate its 45th year, is not just a beacon of hope for a liberated Afrikaans, but for all African languages, writes the director, Michael Jonas. “My first real acquaintance with the wonders of Afrikaans and the educational value of the language was around standard 5 (Grade 7) thanks to DJ Opperman’s Groot Verseboek (a definitive collection of Afrikaans poetry). This masterpiece with its blue cover made its way into the Jonas household in a Stellenbosch suburb as a book prize that my older brother, Johnny, received as a top achiever in Afrikaans in his matric year. His love for and studies in languages at the University of the Western Cape as well as his anti-apartheid activism, also IN Afrikaans, in the 1980s left lasting impressions on my formative years.”
[Read full article here] [PDF version can be found here] 

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument: ’n simbool van hoop, nasiebou en maatskaplike samehorigheid – 31 Julie 2018, www.litnet.co.za
In 2020 vier die ikoniese Taalmonument by die Paarl sy 45ste jaar. In die aanloop daarna toe neem Michael Jonas, die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) se direkteur van die afgelope twee jaar, bestek van die verlede en deel sy visie oor die monument op Paarlberg, die museum in Paarl asook Afrikaans. Hy belig ook die belang van linguistiese diversiteit en waarom die ATM nie net ’n baken van hoop vir Afrikaans is nie, maar vir álle Afrikatale. “My eerste werklike kennismaking met die wonders van Afrikaans en die taal se opvoedkundige waarde was rondom standerd 5 (graad 7) danksy Groot verseboek onder redakteurskap van DJ Opperman. Hierdie meersterstuk met sy blou omslag het in die Jonas-huishouding in ’n Stellenbosch-woonbuurt beland as ’n boekprys wat my ouer broer, Johnny, as toppresteerder in Afrikaans in sy matriekjaar ontvang het. Sy liefde vir en studies in tale aan die Universiteit van Wes-Kaapland, asook sy anti-apartheid aktivisme, ook ín Afrikaans, in die 1980’s het blywende indrukke op my in my vormingsjare gelaat.”
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Die klassifikasie van Afrikaans
Deur Ernst Kotzé – 31 Julie 2018, www.litnet.co.za
Om Afrikaans as taal te klassifiseer, is dus ’n kwessie van norm. In die geval van ’n geografiese vertrekpunt is Afrikaans ’n Afrikataal wat hier ontstaan en ontwikkel het en die naam van die vasteland weerspieël (die enigste taal in Afrika waarby dié kenmerk voorkom). In die geval van ’n genealogiese benadering is dit ’n Indo-Germaanse taal (verlangs selfs verwant aan Hindi), en meer spesifiek Wes-Germaans, wat onderlinge verstaanbaarheid met tale soos Nederlands en (in ’n mindere mate) Duits moontlik maak. Vanuit ’n kreoliseringsbenadering het Afrikaans voortgekom uit ’n kontaksituasie waarin sprekers van sowel verwante as onverwante tale hulle stempel gelaat het op dit wat uiteindelik deur hulle nageslag as moedertaal oorgedra is.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Die Wes-Kaapse Argief en die begin van Afrikaans (The Western Cape Archives and the beginning of Afrikaans)
Deur Helena Liebenberg – Junie 2018, Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Volume 58 nommer 2
Veral die taalmateriaal in die Resolusies van die Politieke Raad, Inventarisse, Vendusierolle en Dagregisters van die Kaapse kommandeurs en goewerneurs bied talryke voorbeelde van taalvorme wat toe gebruik is en behoue gebly het in Afrikaans. In hierdie opsig kan Afrikaans beskou word as bewarea van ou, onbekende of streekswoorde in hedentydse Nederlands. Slegs ‘n beperkte aantal woorde van Oosterse en Khoi-Khoi-herkoms kom voor, alhoewel Khoi-Khoi-plekname ‘n besondere erfenis blyk te wees.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Dank Antjie Krog, voor het Afrikaans – 13 April 2018, NRC Handelsblad, www.nrc.nl
Nederlands- en Afrikaanssprekenden komen er steeds vaker achter dat ze met elkaar kunnen praten, schrijven Margriet van der Waal en Guido van den Berg. “…Met de prijs wordt niet alleen het schrijverschap van Krog gelauwerd. Ook wordt er, weliswaar impliciet, aandacht gevraagd voor de taal waarin zij de meeste van haar gedichten heeft geschreven: het Afrikaans. Daarom is Krogs prijs ook een erkenning van het Afrikaans als (literaire) taal.”
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

’n Monument vir Afrikaans – 1 April 2018, translators.org.za
Die Afrikaanse Taalmonument pryk op die voorblad van die jongste uitgawe van ‘Muratho’, die joernaal van die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SAVI). Die uitgawe is grootliks gewy aan Afrikaans se ontstaan, literêre kwessies, die taalmonument en -museum asook die groei van die Afrikaanse media.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Die Bo-Kaap: Arabiese Afrikaans en die Kaapse Moslemgemeenskap
Deur Menán van Heerden – 26 Maart 2018, www.litnet.co.za
Op Saterdag 24 Maart het ’n paneelbespreking oor die rol van die Bo-Kaap in die ontwikkeling van Afrikaans by die Kasteel die Goeie Hoop plaasgevind. Danny Titus het die bespreking, aangebied deur die ATKV, gefasiliteer. Die sprekers was Max du Preez, Faika Haroun, Doria Daniels, Gava Kassiem en Fatima Allie.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

The challenge of language in post-apartheid South Africa
By
Kwesi Kwaa Prah – 28 March 2018, www.litnet.co.za
The journey South Africa has travelled over the past few centuries is remarkable in very many different ways. From the early days of colonialism in the 17th century, the unfolding socio-historical scenery has been distinctively unique on this continent.
[Read complete article here] [PDF version to be found here]

In South Africa, a push to reclaim an Afrikaans as diverse as its speakers
Ryan Lenora Brown – 18 March 2018, csmonitor.com

For many South Africans, the Afrikaans language is strongly associated with apartheid rule, and whiteness. But it is the first language of millions of nonwhite South Africans, too – and its roots are as complicated as the country’s.
[Read complete article here] [PDF version to be found here]

‘Language museums of the world’: book covers 31 countries, including South Africa
By Ottar Grepstad – March 2018
It is often stated that the Afrikaanse Taalmuseum en -monument is the only monument dedicated to a language or to Afrikaans. Not so. Although the monument is quite unique and iconic, there are other, smaller Afrikaans language monuments in South Africa and at least 80 (digital) language museums worldwide, with more planned. Two out of three of all the languages in the world are used in Africa or Asia. In this book, however, two out of three language museums are situated in Europe. That indicates differences in the institutional development of societies, but also some of the difficulties connected to such documentation.  ‘Language museums of the world’ describes the Afrikaans Taalmonument as well as exciting projects for new museums in countries such as China, Korea, Israel and England, and includes information about a variety of language festivals and so forth.
[PDF version of complete book to be found here] [As new information comes to light, updated PDF versions of the book will appear here]

Feiteblad: Studeer in jou eie taal
Deur Ernst Roets – 27 Februarie 2018, www.maroelamedia.co.za
Die konstitusionele hof het onlangs beslis dat Afrikaans as onderrigmedium by die Universiteit van die Vrystaat (Kovsies) afgeskaf mag word. Dit, ten spyte daarvan dat dit doenlik is om die taal aan te bied. Sekere Afrikaanse kommentators het gejuig hieroor.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Afrikaans: 10 kitsfeite
Deur Menán van Heerden – 2 Februarie 2018, www.voertaal.nu
Die vroegste gepubliseerde Afrikaanse woordelys is in 1844 deur ’n Nederlander, ANE Changuion, opgestel, getiteld “Proeve van Kaapsch taaleigen”.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

“Nooi”, “sambreel”, “amok”: taalerfenis van die Kaapse slawe
Deur
Menán van Heerden – 6 Desember 2017, www.litnet.co.za
Vrydag 1 Desember was die 183ste herdenking van die vrystelling van slawe (1834). Op Dinsdag 5 Desember het taal- en VOC-navorser Helena Liebenberg ’n lesing by die Afrikaanse Taalmuseum aangebied oor die slawe se bydrae tot die ontwikkeling van Afrikaans aan die Kaap, waar die Atlantiese en Indiese Oseane ineenvloei.
[Lees volledige artikel hier]

Afrikaans: the language of dissent
By Menán van Heerden – 11 October 2017, www.litnet.co.za
During apartheid, Afrikaans was perceived as the language of the white Afrikaner oppressor. The 2015 and 2016 #AfrikaansMustFall student protestors connected Afrikaans to persistent white Afrikaner hegemony and whiteness… This article, however, highlights a different aspect of Afrikaans, namely, the fact that Afrikaans was historically utilised as a language of defiance by its speakers in the face of white hegemony. White and coloured Afrikaans speakers did not protest against Afrikaans; they opposed colonialism, Afrikaner nationalism and apartheid in Afrikaans.
[Read complete article here] [PDF version to be found here]

Afrikaans en die bevordering van inheemse tale
Deur Jaap Steyn – 30 Augustus 2017, www.maroelamedia.co.za
Ons hoor deesdae gereeld van die benadeling van die inheemse tale voor 1994, en die bevoordeling van Afrikaans ten koste van die tale van die swart mense. Laat ons dié bewerings bekyk ten opsigte van die onderwys, amptelike status en die uitsaaiwese.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Die rol van die Universiteit Stellenbosch se Departement Afrikaans en Nederlands in die ontwikkeling van die Afrikaanse leksikografie deur sy betrokkenheid by die Woordeboek van die Afrikaanse Taal
Deur Gerda Odendaal – 30 Mei 2017, www.litnet.co.za
In hierdie oorsigartikel word ondersoek ingestel na die rol van die Universiteit Stellenbosch, en in die besonder sy Departement Afrikaans en Nederlands, in die ontwikkeling van die Afrikaanse leksikografie deur sy betrokkenheid by die omvattende Afrikaanse verklarende woordeboek, die Woordeboek van die Afrikaanse Taal. In die eerste deel van die artikel word aangedui hoe die eerste dosent in Afrikaans aan die Universiteit Stellenbosch en later die eerste hoofredakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, J.J. Smith, se betrokkenheid by die Nederlands-Afrikaans-stryd op spellinggebied daartoe gelei het dat dié stryd ook oorgespoel het na die Woordeboek van die Afrikaanse Taal.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

More than an oppressor’s language: reclaiming the hidden history of Afrikaans
By Hein Willemse – 27 April 2017, www.theconversation.com
The language of Afrikaans remains a contested issue in South Africa. The controversy over the medium of instruction at traditionally Afrikaans universities such as Stellenbosch has brought this to the fore again. Should it be in Afrikaans, English, a combination, or a hybrid which will include other South African languages? The institution has to find ways to continue to advance Afrikaans without the perceptions and experiences of racist behaviour associated with early and ruling Afrikaner nationalist practices. It’s essential to consider the current status of Afrikaans, as well as its history. Many South Africans of every hue have contributed to the language’s formation and development. Afrikaans also has a “black history” rather than just the known hegemonic apartheid history inculcated by white Afrikaner Christian national education, propaganda and the media.
[Read complete article here] [PDF version to be found here]

Afrikaaps: A Celebratory Protest Against The Racialised Hegemony Of ‘Pure’ Afrikaans
Master’s degree by Menán van Heerden – December 2016, Stellenbosch University
Afrikaaps is a multi-media (Becker and Oliphant, 2014) protest theatre production that has been performed locally and internationally between 2010 and 2015. Afrikaaps, also termed ‘Vernacular Spectacular’, is performed in Kaaps, a vernacular subvariety of Afrikaans. This approximately hourand-a-half production, directed by Catherine Henegan, involved eight mainly hip-hop artists from the Cape Flats. Through artistic means of expression such as hip-hop, performance poetry, jazz, dialogues, etc., Afrikaaps foregrounds issues pertaining to marginalised and stigmatised Kaaps in response to the racialised hegemony of standard/‘pure’ Afrikaans. Central to this response is the celebration of (an ethnified) Kaaps ‘coloured’ identification…
[Read complete PDF thesis here]

Afrikaans, gekry of gemaak?
Deur Hans du Plessis – 13 Julie 2016, www.litnet.co.za
Die kwessie wat in hierdie artikel aan die orde kom, is die vraag of Afrikaans spontaan uit Nederlands ontwikkel het en of Afrikaans die resultaat is van nie-Nederlandssprekendes wat Nederlands as teikentaal probeer bemeester het…Hoekom is dit so dat Noord-Amerikaanse Nederlandssprekendes en Nederlandssprekendes mekaar na eeue steeds goed kon verstaan, maar Afrikaans- en Nederlandssprekendes verkies om met mekaar liewer Engels te praat? Is Afrikaans dan minder Nederlands as wat algemeen aanvaar word?
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe hier te vinde]

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument in die Paarl: 40 jaar later
Deur Annemarie van Zyl en Jannie Rossouw – Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jaargang 56 No. 2-1: Junie 2016
In hierdie artikel word die rol en waarde van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument in die Paarl geëvalueer in die lig van die veertigste herdenking van die inwyding van die Monument. Die Monument het vanaf die eerste oomblik wat die idee posgevat het, gelei tot kritiek en tweespalt. Hierdie artikel ondersoek elke tipe kritiek wat destyds teen die Monument uitgespreek is, naamlik die wenslikheid, ligging, voorkoms, aard of funksie, simboliek en ideologie, en evalueer terugskouend die geldigheid daarvan al dan nie.
[Lees die volledige PDF-artikel hier]

It’s time to decolonise Afrikaans
By Eusebius McKaiser – 15 June 2016, www.litnet.co.za
After a few energetic sets of answers in English, the journalist then asked me, “Can we now repeat the interview in Afrikaans?” That stopped me in my linguistic tracks.
[Read complete article here] [PDF version to be found here]

Die vroegste Khoi-Afrikaans
Deur Christo van Rensburg – Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jaargang 56 No. 2-1: Junie 2016
Die vroegste Khoi-Afrikaans verwys na die Khoi-Khoin se aanleerderstaal gedurende die eerste helfte van die sewentiende eeu. In hierdie taal, wat tydens kontak met besoekende seelui ontstaan het, kan heelwat Afrikaans gevind word en dit kan as die eerste periode in Afrikaans se geskiedenis beskou word.
(The earliest Khoi Afrikaans is a study about the variety Khoi Afrikaans as the first form of Afrikaans. A traditional view has it that Khoi influenced Afrikaans in some way or another. With Khoi Afrikaans as the original form of Afrikaans, this cannot be the case: Khoi Afrikaans was already Afrikaans.)
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe hier te vinde]

The dynamics of the interaction between music and society in recorded popular Afrikaans music, 1900 – 2015
By Schalk Daniël van der Merwe – December 2015, Stellenbosch University
This thesis provides an analytical account of the interaction between political events and popular music culture with specific reference to recorded Afrikaans music of the last 115 years….It reveals cases of compliance with, as well as resistance to, the master narrative of Afrikaner nationalism as it existed for most of the twentieth century, and gives examples of how these values persist in the present.
[Read complete article here] [PDF version to be found here]

Slawe en die ontwikkeling van Afrikaans
Deur Maria Smit – 19 Oktober 2015, litnet.co.za
Wanneer daar gepraat word van die invloed wat die slawe en die proses van kreolisering in die Kaap op die vorming van Afrikaans gehad het, moet ons nie net dink aan spesifieke woorde wat inslag gevind het nie, maar ook en veral aan die grammatiese struktuur van die taal. Ook wat betref die uitspraak van die taal: Afrikaans klink immers baie anders as Nederlands – selfs as Vlaams. As ’n mens in Nederland die Nederlandse uitspraak van Indonesiërs hoor, klink dit vir my altyd na ’n soort Afrikaanse manier van Nederlandse woorde uitspreek.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe hier te vinde]

The hidden histories of Afrikaans
By Hein Willemse – 9 October 2015, Pretoria
Afrikaans is an African language, with its primary speech community concentrated on the African continent. Afrikaans is a southern African language. Today six in ten of the almost seven million Afrikaans speakers in South Africa are estimated to be black (in the generic sense of the word), a figure that will by all indications increase significantly in the next decade. Like several other South African languages, Afrikaans is a cross-border language spanning sizable communities of speakers in Namibia, Botswana and Zimbabwe.
[Read complete article here] [PDF version to be found here]

21 Taalwetmatighede en die toekoms van Afrikaans
Deur Flip Buys – 22 Junie 2015, www.maroelamedia.co.za
Afrikaans is een van net vier tale wat in die twintigste eeu kon moderniseer tot ’n volle funksionele taal. Die historikus Hermann Giliomee noem dit “die merkwaardigste kulturele verskynsel van Suid-Afrika in die twintigste eeu”. Daarby was Afrikaans die sterkste literêre taal in die land in die 1990’s, as produksie in Suid-Afrika as maatstaf gebruik is.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe hier te vinde]

Afrikaans 90: Afrikaans is ʼn taal van hoop
Deur Danie Langner (FAK) in ‘Hoekom Afrikaans?’ – 2015
Professor Kwasi Prah van Ghana het tydens die 2010 “De Rondetafel Conferentie voor Afrikaans” in Amsterdam die ontwikkeling van Afrikaans as een van die drie taalwonderwerke in die wêreld beskryf (die ander is moderne Hebreeus en Bahasa in Indonesië). In vyftig jaar het Afrikaans van ’n huis-, tuin- en kombuistaal tot ’n kansel-, universiteits- en ekonomiese taal ontwikkel wat met enige ander wêreldtaal kan meeding. Prah ook verwys na die feit dat Afrikaans ʼn Afrikataal is en derhalwe ʼn belangrike ontwikkelingsinstrument in die aanspreek van die knellende Suid-Afrikaanse armoedevraagstuk is.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe hier te vinde]

Moet Afrikaans geherstandaardiseer word?
Deur Gerda Odendaal – Desember 2014, scielo.org.za
Dit word gedoen deur eerstens ‘n oorsig te gee oor die redes waarom Standaardafrikaans veral sedert die 1980’s nie as verteenwoordigend van die totale Afrikaanse spraakgemeenskap beskou word nie. Drie redes word hiervoor aangevoer, waaronder die oormatige vernederlandsing van Afrikaans tydens standaardisering, die miskenning van die Engelse invloed op Afrikaans deur middel van anglisismejag, en die miskenning en uitsluiting van ander variëteite van Afrikaans gedurende die standaardiseringsproses.
[Volledige artikel]   [PDF-weergawe]

Afrikaans met ‘g’n etiket’ hoë se droom
Deur Samantha van den Berg – 27 September 2013, netwerk24.com
Hy droom dat Afrikaans ‘n volwaardige taal in die samelewing bly. So het prof. Wannie Carstens, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, gisteraand by die tweede jaarlikse Taalmuseum-lesing by die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl gesê.
[Lees volledige artikel hier]

Swart Afrikaanse skrywers, Afrikaans en die literêre kanon – Perspektiewe op Afrikaans in die werk van swart Afrikaanse digters in post-apartheid Suid-Afrika
Deur Louisa Viljoen – Januarie 2013, www.researchgate.net
Enige bespreking van die manier waarop swart Afrikaanse digters in hulle poësie kommentaar lewer op die taal waarin hulle skryf na Suid-Afrika se oorgang van demokrasie in 1994 moet noodwendig begin met ’n verwysing na die ambivalente status van Afrikaans. Studies oor die ontwikkeling van Afrikaans is dit eens dat die taal gevorm is deur die interaksie van die Nederlands gepraat deur die eerste setlaars in Suid-Afrika met die Maleis gepraat deur slawe, die Kreool-Portugees gebruik deur matrose sowel as slawe en die inheemse taal Khoi; ook dat dit spore van Duits, Frans, Arabies, Afrika-tale en Engels bevat.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe hier te vinde]

Roots of Afrikaans: Selected writings of Hans den Besten
Edited by Ton van der Wouden –  Google Books, 2012
However, there have been more factors that have kept Afrikaans ‘close’ to Dutch. First of all, a pretty high percentage of the Cape Colony’s population was of European (more specifically: Dutch-German) descent. Secondly, even though the non-white parts of constituted a majority, large parts of that majority were not ‘available’ for the creolization of Dutch: the data collected in Franken (1053) proves that many slaves spoke Creole Portuguese and/or Malay so that (Pidgin/Creole) Dutch could only serve as their second or third language. Therefore, the majority of speakers of Pidgin/Creole Dutch was of Khoekhoe descent…It is clear from all the evidence available that the Khoekhoe groups that became Afrikaans-speaking went through long phases of bilingualism.
[Read full article here]

The Afrikaans of the Cape Muslims. Achmat Davids places the Cape Muslims on the South African linguistic map
By Muhammed Haron – 2012, Tydskrif vir Letterkunde 49(1)
South Africa’s Cape Muslim religious leaders creatively contributed towards the formation of Afrikaans linguistics, an issue that the South African academia seemed to have ignored and overlooked. By the beginning of the 20th century, the literary output of these religious leaders developed to form a unique genre of literature; a genre that is popularly referred to as “Arabic-Afrikaans” within the South African linguistic circles. Achmat Davids (1939-98), who may be regarded as the doyen of “Cape Islamic Studies,” was among a handful of scholars who devoted much of his time to study carefully this type of literature. As a consequence of his labour, he produced one of the most significant contemporary works in South African linguistics. This review essay reflects upon the importance of Davids’ path-breaking and invaluable study, which was recently co-edited by Hein Willemse and Suleman E. Dangor.
[Read complete article here] [PDF version can be found here] ‘The Afrikaans of the Cape Muslims’ (English book available online on loot.co.za or amazon.com) ‘Die Afrikaans van die Kaapse Moslems’ (Volledige Afrikaanse boek as PDF hier beskikbaar)

Reshaping Remembrance – Language Monuments
by Siegfried Huigen in ‘Reshaping Remembrance – Critical Essays On Afrikaans Places Of Memory’ – 2011, www.rozenbergquarterly.com
The year 1975 was declared Language Year by the South African government, and 14 August was declared a public holiday in celebration of the centennial of the Genootskap van Regte Afrikaners (Society of Real Afrikaners) so that ‘people all over the country can celebrate the birthday of Afrikaans’. On that day, the festivities commenced at the Voortrekker Monument in Pretoria. In memory of the eight founding members of the Genootskap van Regte Afrikaners, eight ‘language torches’ departed from the Voortrekker Monument to all corners of the Republic and to South West Africa (Namibia). In the following months, Afrikaans newspapers regularly covered the ‘Miracle of Afrikaans’, reporting on local festivities and publishing articles on the history of the Genootskap.
[Read complete article here] [PDF version can  be found here]

Afrikaans as lingua franca in Namibië, ca. 1800–1920
Deur
Gerald Groenewald  – Desember 2010, LitNet Akademies
Afrikaans is die moedertaal van ’n beduidende groep sprekers in die Republiek van Namibië, waar dit ook as ’n lingua franca tussen verskillende taalgroepe dien. Hierdie artikel gaan die vestiging, verspreiding en gebruik van Afrikaans as lingua franca na in prekoloniale en koloniale Namibië tot die Suid-Afrikaanse oorname, toe die taal amptelike status verwerf het.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe hier te vinde]

‘n Voorlopige verkenning van postapartheid Afrikaanse protesmusiek
Deur Burgert A. Senekal en Cilliers van den Berg – 6 Junie 2010, www.litnet.co.za
Meer as twee dekades ná Voëlvry is Afrikaanse protesmusiek weer eens ’n kwessie wat toenemend aandag geniet in die media. In ’n groeiende aantal liedjies wat oor bykans elke genre strek, skryf Afrikaanse musikante oor temas wat die breë Suid-Afrikaanse publiek raak, soos misdaad, armoede en korrupsie, maar ook oor kwessies van die nuwe bedeling wat hoofsaaklik Afrikaners raak, byvoorbeeld ’n gevoel van uitsluiting uit die breër Suid-Afrikaanse gemeenskap, soos vergestalt in pleknaamverandering, Regstellende Aksie en Swart Ekonomiese Bemagtiging.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe hier te vinde]

FROM VOËLVRY TO DE LA REY: POPULAR MUSIC, AFRIKANER NATIONALISM AND LOST IRONY
By Andries Bezuidenhout – 5 September 2007, Department of History Seminar, University of Stellenbosch
In December 2006 a crowd congregated for a rock show in Stilbaai, a predominantly white and Afrikaans holiday town. Zinkplaat, a band from Stellenbosch, performed before the main act, Bok van Blerk. According to an eye witness, the crowd pelted Zinkplaat with bottles. They wanted to hear Bok van Blerk sing his hit song ‘De la Rey’.
[Read complete article here] [PDF version can  be found here]

Etlike gedagtes oor moedertaalonderrig in Suid-Afrika na Apartheid
Deur Neville Alexander – 6 September 2006, litnet.co.za

Die feit dat Afrikaans op die oog af aan die kwyn is, is net een van die redes. Baie belangrik is ook die aaklige druipsyfers, veral in die jaarlikse matriekeksamen, onder niemoedertaalsprekers van Standaardafrikaans en Standaardengels.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe hier te vinde]

The role of African universities in the intellectualisation of African languages
By Neville Alexander – 17 January 2006, www.litnet.co.za
At the outset, it is essential to raise the crucial question that is only now beginning to be discussed openly in South Africa: “Why bother to ‘develop’ African languages as media of instruction or languages of tuition at tertiary educational institutions, given that we have English (and, decreasingly, Afrikaans) as perfectly useable formal academic language(s)?”
[Read complete article here] [PDF version can  be found here]

Verwyder net eers die struikelblokke vir swart Afrikaanse skrywers!
Deur Willem Fransman Junior – 14 Oktober 2005, www.litnet.co.za
Wat ‘n interessante vraag word hier deur Nèlleke de Jager gevra! “Waar is die nuwe generasie swart Afrikaanse skrywers?” Dit is ‘n vraag wat op vele maniere beantwoord kan word. Tog gaan ek nie poog om op al die vrae te beantwoord nie, gewoon net omdat ek ook maar nie oor al die antwoorde beskik nie.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe hier te vinde]

Waar is die nuwe generasie swart Afrikaanse skrywers?
Nèlleke de Jager – 12 Oktober 2005, www.litnet.co.za
Fred Khumalo, ’n bekende rubriekskrywer en joernalis van Sunday Times, het ’n paar weke gelede ’n hond in die hoenderhok losgelaat met sy vraag: “Waar is die nuwe generasie swart skrywers in Suid-Afrika? Is daar werklik ’n nuwe golf post-1994 swart skrywers wat dui op ’n nuwe literêre bewussyn? Of misgis ons ons?” Nogal gewaagde woorde, veral van iemand wat self lid is van die swart skrywersgeledere.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe hier te vinde]

Steward van Wyk: Die Derde Swart Afrikaanse Skrywerssimposium is hier
Deur Joel Claassen – 7 Oktober 2005, litnet.co.za
Dat ons nou weer na tien jaar ‘n simposium hou, het miskien iets te doen met die neiging na “dekadisering” in die Afrikaanse letterkunde – om dinge in dekades in te deel – soos met die literźre bewegings en strominge, die Dertigers, Sestigers ens. Nietemin is daar ‘n tradisie begin waar ons dus elke tien jaar ‘n swart Afrikaanse skrywersimposium hou.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe hier te vinde]

Taal en die Afrikaanse Suid-Afrikaner se verantwoordelikheid
Deur Hermann Giliomee – 29 September 2005, www.litnet.co.za
Net soos ‘n mens na 1994 min mense kon kry wat vir apartheid gestem het, kry ons deesdae niemand wat sê dat hy teen Afrikaans nie. Maar dieselfde mense wat dit as die mees natuurlike ding beskou dat die werkers vakbonde vorm om die arbeidsregte in die grondwet af te dwing, reageer met afgryse wanneer Afrikaanssprekendes vir regte wil mobiliseer of aandring dat ‘n opvoedkundige instelling, soos die Universiteit van Stellenbosch, hoofsaaklik Afrikaans moet wees.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe hier te vinde]

Diminishing the gains of African revolution – Post-colonial language teaching and the passion to mislead the African masses through miseducation
By Jameson Maluleke – July 2005, www.litnet.co.za
“It is not enough for us to decolonise the mind of an African, as Ngugi wa Thiong’o (1986) suggested, or to change the African’s positive attitude towards English as Adegbija (1994) said. The government needs to pump enough funds into the whole project of indigenous language teaching in order to develop and allow these languages to function economically and politically like English. Without financial assistance, teaching and developing indigenous languages will remain a pipe-dream.”
[Read complete article here] [PDF version can  be found here]

Afrikaans is my taal en ek is Afrikaans
Deur EKM Dido – 30 Maart 2005, www.oulitnet.co.za
Wat is identiteit?” het ek myself dikwels in dae van innerlike worsteling en wroeging afgevra – en dit nogal in dié Nuwe Suid-Afrika-era! Woordeboeke en sosiologiese verklarings en beskrywings kon helaas geen jota helderheid bring of iets doen om my innerlike stryd te verlig nie. Wié ek is, vorm deel van my identiteit. Dit het ek lankal geweet.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Afrikaans en veeltaligheid in Suid-Afrika
Deur Johann Rossouw – 30 November 2004, www.litnet.co.za
Die belangrikste rede waarom Afrikaans die verwysingspunt is wanneer daar oor veeltaligheid in Suid-Afrika gepraat word, is dat dit die enigste inheemse taal is wat vanaf ‘n gesproke na ‘n gedrukte en later uitgebeelde taal ontwikkel is. Die strategiese belang van Afrikaans vir veeltaligheid het dus nie soseer te doen met die taal se inherente waarde nie, maar meer met haar tegniese waarde.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe hier te vinde]

From racial to linguistic capitalism?
By Gerrit Brand – 30 April 2004, www.oulitnet.co.za
Ten years after the end of apartheid, and with the third democratic election behind us, many analysts have been trying to come to grips with the nature of South Africa’s transition since 1994. Authors like Neville Alexander, Vincent Maphai, Allister Sparks and Sampie Terreblanche have produced important publications in which the “miracle” of our transition is analysed from various perspectives.
[Read complete article here] [PDF version can  be found here]

Mites Rondom Afrikaans
Deur Annette Marié Jordaan – April 2004, Universiteit van Pretoria
Die ondersoek is nie uitsluitlik gerig op ’n verkenning en beskrywing van die mites nie, maar behoort insigte te bied en selfs beperkte oplossings voor te stel rondom die huidige (moontlik) problematiese situasie vir sowel die moedertaalsprekers van Afrikaans asook vir niemoedertaalsprekers van Afrikaans vir wie Afrikaans in baie gevalle nog steeds ’n belangrike ekonomiese funksie vervul.
[PDF-weergawe hier te vinde]

Die lag van die lumpen-proletariaat as idioom van hibriditeit: hulde aan Adam Small
Deur Jakes Gerwil – Julie 2000, www.litnet.co.za
Die suiwerheid van die Afrikaanse taal – en besonderlik literêre taal – was een van die hoofskywe van Small se geniale karnavaliseringsvermoë. Daardie lumpen-spook uit die verre klasse-verlede het in die werk van Small op sy mees ondermynende en destrukturerende uitgeslaan. Die ‘skollie’-spreker in Small se poësie en drama hibridiseer die taal, ontluister en ontmasker deur die herinnerde idioom van die lag.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Afrikaans-wees in Afrika en die Wêreld
Deur Johan Degenaar – 6 Junie 2000, www.oulitnet.co.za
’n Ongeëksamineerde Afrikaans-wees is nie die moeite werd om deel van te wees nie.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe hier te vinde]

Afrikaans: ‘n Ideologiese Besinning In ‘n Multilinguistiese Suid-Afrikaanse Bestel
Doktorsgraad deur Johannes Petrus de Wet – 1997, Universiteit van Suid-Afrika
Aangesien taal en politiek saamgaan, het die vraag “Wat is die toekoms van Afrikaans?” veral in konserwatiewe Afrikaanse geledere – maar ook in verligte geledere – opgeduik. Hierdie is steeds ‘n onderwerp wat onder andere intensief in die media gedebatteer word. In die proses is heelwat ideologiese oorwegings ter sprake, aangesien Afrikaans veral in sentimentalistiese geledere as ‘n simbool van Afrikanerskap gesien word, en enige verlies aan ampstaalstatus met simboliese ontmagtiging van die Afrikaner geassosieer word.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

Bevry die stemloses
Deur Antjie Krog – 31 Januarie 1991, Vrye Weekblad
In Vrye Weekblad se geselsrubriek van 31 Januarie 1992 skryf ANTJIE KROG oor taalrassisme en stigmatisering van tale, hoe (veral) Engels en Afrikaans bevoordeel is, en hoe swart tale agtergebly het. Die tale van die land se taalwaardigheid moet herstel word sodat alle mense hul menswaardigheid met meer as besittings, stemreg en mag kan herstel, sê sy.
[Lees volledige artikel hier] [PDF-weergawe kan hier gevind word]

—————————–