Resources regarding the Afrikaans language, some Afrikaans cultural organisations and online options for learning (or improving your) Afrikaans.
Feel free to contact us with more suggestions.

(Online) resources on Afrikaans

Geskiedenis van Afrikaans www.storievanafrikaans.co.za

Die ontstaan en ontwikkeling van Afrikaans www.afrikaans.com/ons-taal/oorsprong

Arabiese Afrikaans www.af.wikipedia.org/wiki/Arabiese_Afrikaans

‘Die Afrikaans van die Kaapse Moslems’ (Volledige Afrikaanse boek as PDF hier beskikbaar)

Enkele Leksikale Aspekte van Moesliemafrikaans (in Engels geskryf) | Some Lexical Aspects of Cape Muslim Afrikaans (Complete article available as PDF here)

Inligting oor die Afrikaanse grammatika (in Engels geskryf) | Information on Afrikaans phonology, morphology and syntax (all articles in English) www.taalportaal.org/taalportaal/topic/

Meer oor Afrikaans www.af.wikipedia.org/wiki/Afrikaans

Afrikaans-speaking population of South Africa www.en.wikipedia.org/wiki/Afrikaans_speaking_population_in_South_Africa

Litnet Akademies www.litnet.co.za/category/akademies/litnet-akademies/

More on Afrikaans www.en.wikipedia.org/wiki/Afrikaans

Afrikaanse rolprente www.afrikaansefilms.com/flieks

—————————–

A few Afrikaans cultural organisations

Verken en vier die diversiteit en skoonheid van Afrikaans www.afrikaans.com en www.afrikaans.com/organisasies/organisasies-vir-afrikaans

Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging www.atkv.org.za en www.atkv.org.za/Taal/Meer-oor-taal en www.atkv.org.za/Taal/Vriende-van-Afrikaans

Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings www.fak.org.za

DAK Netwerk verskaf ʼn strukturele grondslag vir die ontwikkeling van Afrikaanse gemeenskappe wat voorheen benadeel is www.daknetwerk.com

Arabiese Afrikaans اَرَابيسي اَفْريكَانْسْ Arabic Afrikaans FB-groep – Study and discussion about, and in, the Afrikaans ajami, known as Arabic-Afrikaans (derived from Tulisan Jawi) www.facebook.com/groups/315839365501589/

Breytenbachsentrum www.breytenbachsentrum.co.za

Afrikaanse Taalraad www.afrikaansetaalraad.co.za

Die Stigting vir die Bemagtiging deur Afrikaans www.sbafrikaans.co.za

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns www.akademie.co.za

Afrikaans, Nederlands gewoon voor iedereen hwww.voertaal.nu

—————————–

Learn or improve your Afrikaans 1-2-3

Afrikaans in die klaskamer www.myklaskamer.com

Leermateriaal (learning material for learners) vanaf Graad R tot Graad 3 vir Afrikaans as Huistaal en Afrikaans Addisionele Taal www.leerafrikaans123.co.za

Kinderverhale in Afrikaans en ander tale (children’s stories in Afrikaans and other languages) www.nalibali.org/story-resources/multilingual-stories

Stigting vir die Bemagtiging deur Afrikaans www.sbafrikaans.co.za

Gratis aanlynkursusse om Afrikaans te leer (free online courses to learn Afrikaans, available in various languages)
www.easyafrikaans.com/
www.openlanguages.net/afrikaans

Leer/learn Afrikaans www.gesellig-afrikaans.org

Toeps vir leerders www.jougesin.solidariteit.co.za/top-10-afrikaanse-toeps-vir-voorskoolse-kinders
Apps for learners www.jougesin.solidariteit.co.za/en/top-10-afrikaans-apps-pre-schoolers