Om hierdie Afrikadag opnuut klem te lê op die Afrika in Afrika(ans), fokus die Afrikaanse Taalmuseum en -monument op 25 Mei 2019 op die wedersydse invloede tussen Afrikatale en Afrikaans. In die lig van verlede jaar se suksesvolle viering, bied die monument weereens gratis toegang aan alle Afrikane (Suid-Afrikaners uitgesluit) wat met ʼn geldige paspoort van enige ander Afrikaland opdaag.