“Di Patriot het honderde geleer om te skrywe fer ’n koerant, Ons Klyntji moet tiintaller leer om goed te skrywe.”

Tydens die eerste Afrikaanse Taalkongres in 1896 gereël deur die Genootskap vir Regte Afrikaners (GRA) in die Paarl, is daar besluit om ’n Afrikaanse tydskrif te skep met ds SJ du Toit as die eerste redakteur.

Ons Klyntji het ’n goeie ontvangs gekry, maar ná 1900 het dit finansieel gesukkel, veral weens die Suid-Afrikaanse Oorlog (1899-1902). In 1905 het die laaste uitgawe verskyn. Die doel van Ons Klyntji was om “di lus en liifde fer ons moedertaal op te wek en an te kweek”.

Ons Klyntji het Afrikaanssprekendes in hul eie taal aangespreek. Op taalgebied het dit bygedra tot die gebruik, veral lees en skryf, van Afrikaans. Deur taalbewusmaking het Ons Klyntji gedien as ’n skakel tussen verskillende Afrikaanse taalbewegings. Die tydskrif het ook ’n opvoedkundige rol ten opsigte van taal, letterkunde, geskiedenis en wetenskap gespeel. Bydraes is gelewer deur Afrikaanse skrywers soos SJ du Toit, TL Cachet, JP Toerien, MH Neser, GR von Wielligh, CP Hoogenhout, JD du Toit en BR Buys.

Ons Klyntji het onder meer as ’n aanlyn-zine in die 1990’s herleef. Die gedrukte Ons Klyntji verskyn jaarliks en fokus op poësie, kortverhale, foto’s en illustrasies. Hoewel steeds hoofsaaklik in Afrikaans, word ander tale ook gebruik. Klyntji.com bestaan van 2014 af as die digitale voortsetting van Ons Klyntji – dit is ’n onafhanklike webjoernaal wat fokus op diverse en progressiewe kuns en kultuur.

Op 24 Maart 2024 hou klyntji.com en digters ’n piekniek in Kirstenbosch Botaniese Tuin om hul 10de bestaansjaar te vier. Voorlesings deur onder andere Ashwin Arendse, Bibi Slippers, Ryan Pedro, Toast Coetzer en Veronique Jephtas sal plaasvind. Sien https://klyntji.com/piekniek – Chantelle de Kock