VERWYSINGSNOMMER: ATM 01
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl verlang die diens van ʼn geskikte kandidaat as Opvoedkundige Koördineerder vanaf 1 Mei 2022.

Minimum vereistes:

• Naskoolse kwalifikasie in onderwys (Graad 4-9)
• Vyf jaar se ondervinding in die relevante veld
• Bewese kennis en ervaring van museums se funksies en werksaamhede
• Ervaring in die skep van fisieke en virtuele besoekerservarings by ʼn museum/monument
• Ervaring in die aanbied van elektroniese lesse en aktiwiteite
• Rekenaarvaardigheid asook kennis van sosiale media en ander elektroniese platforms
• Geldige rybewys
• Afrikaans en Engels goed magtig; ʼn bykomende taal is ʼn bonus

Verantwoordelikhede:

• Ontwikkeling en aanbied van leerplangerigte opvoedkundige programme
• Hersiening en opgradering van bestaande opvoedkundige programme
• Ontwikkeling van leermateriaal en aktiwiteite vir die ATM se e-klaskamer
• Koördinering van die opvoedkundige funksies, programme en geleenthede van die ATM
• Skakeling met opvoedkundige instellings
• Aanbieding van openbare programme (opvoedkunde, spesiale dae/geleenthede en uitreikprogramme)
• Verlening van hulp aan museum en monument se besoekers

Stuur aansoek met ʼn volledige CV en minstens 2 kontakbare verwysings voor of op 15 Maart 2022 aan:
Die Direkteur, ATM, Posbus 498, Paarl of admin@taalmuseum.co.za

Navrae: Rodene Williams by 021 872 3441 of admin@taalmuseum.co.za

Indien geen terugvoering ná ʼn maand ontvang is nie, was u aansoek helaas onsuksesvol.