Navrae:

021 863 4809/0543

admin@taalmuseum.co.za

Na-ure: 076 017 6026

Koffiewinkel:

021 863 2800/072 705 3590

volksmond@taalmonument.co.za

Besprekings vir skooltoere:

021 872 3441

opvoeding@taalmuseum.co.za

Vir inligting oor ons Volmaanpieknieks,

Sterrekykpieknieks en Piekniekkonserte:


www.facebook.com/afrikaansetaalmonument

www.twitter.com/taalmonument
Enquiries:

021 863 4809/0543

admin@taalmuseum.co.za

After hours: 076 017 6026

Coffee Shop:

021 863 2800/072 705 3590

volksmond@taalmonument.co.za

Bookings for school groups:

021 872 3441

opvoeding@taalmuseum.co.za

For information about our Full-moon Picnics,

Stargazing Picnics and Picnic Concerts:


www.facebook.com/afrikaansetaalmonument

www.twitter.com/taalmonument
TAALMONUMENT (op Paarlberg)

OOP:


Apr tot Nov: Ma tot So 08:00–17:00

Des tot Mrt: Ma tot So 08:00–20:00

(Koffiewinkel en Besoekersentrum tot 16:45)

24 Des & 31 Des: 08:00–12:00

LAASTE TOEGANG: 30 minute voor toemaaktyd

GESLUIT:

Kersfees (25 Des) en Nuwejaar (1 Jan)

TOEGANGSFOOI:

R20 volwassenes (R25 vanaf 1 April 2015)

R10 SA studente

R5 kinders (onder ses jaar gratis)

R2 per kind vir voorafbespreekte skoolgroepe

Gratis begeleide toere:

Ma-Vr: tussen 08:00 en 11:30 en tussen 14:30 en 16:45

(voorafbespreking word aanbeveel 021 863 4809/0543,

gids@taalmonument.co.za)

Sa-So: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
TAALMONUMENT (on Paarl Mountain)

OPEN:


Apr to Nov: Mon to Sun 08:00–17:00

Dec to Mar: Mon to Sun 08:00–20:00

(Coffee Shop and Visitor Centre until 16:45)

24 Dec & 31 Dec: 08:00–12:00

LAST ADMITTANCE: 30 minute before closing time

CLOSED:

Christmas (25 Dec) and New Year's Day (1 Jan)

ENTRANCE FEE:

R20 adults (R25 from 1 April 2015)

R10 SA students

R5 children (under six years free)

R2 per learner for prebooked school groups

Free guided tours:

Mon-Fr: between 08:00 and 11:30 and between

14:30 and 16:45

(prebooking is advised 021 863

4809/0543, gids@taalmonument.co.za)

Sat-Sun: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
TAALMUSEUM (in Pastorielaan)

OOP:

Ma tot Vr 08:30–16:30

LAASTE TOEGANG: 30 minute voor toemaaktyd

GESLUIT:

naweke, openbare vakansiedae, Kersfees tot Nuwejaar

TOEGANGSFOOI:

R20 volwassenes

R10 SA studente

R5 kinders (onder ses jaar gratis)

R2 per kind vir voorafbespreekte skoolgroepe

Gratis begeleide toere: slegs op voorafbespreking

(021 872 3441 gids@taalmuseum.co.za)
TAALMUSEUM (in Pastorie Avenue)

OPEN:

Mon to Fri 08:30–16:30

LAST ADMITTANCE: 30 minute before closing time

CLOSED:

weekends, public holidays, Christmas to New Year

ENTRANCE FEE:

R20 adults (R25 from 1 April 2015)

R10 SA students

R5 children (under six years free)

R2 per learner for prebooked school groups

Free guided tours: must be
prebooked

(021 872 3441 gids@taalmuseum.co.za)